Kleine Ring befietsbaar: een goed idee hou je niet tegen

woensdag 02 oktober 2013
Terug naar overzicht

Kleine Ring befietsbaar: een goed idee hou je niet tegen

In de nacht van 30 september op 1 oktober kregen de Slachthuislaan en de Zuidlaan tussen het Zuidstation en de Ninoofsepoort een fietspad. Een van de drie rijstroken voor wagens moest daarvoor wijken. Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) is verantwoordelijk voor de ingreep. Jef Van Damme is tevreden: “Ik ben blij met deze aanleg van een fietspad. sp.a zegt het al jaren: de Kleine Ring moet volledig befietsbaar worden.”

Midden 2011 deed sp.a een fietstelling langs de Kleine Ring, ter hoogte van de Slachthuislaan (waar toen nog geen fietspad lag). Daaruit bleek dat de aanleg van een fietspad broodnodig was. Nauwelijks een fietser te bespeuren, omdat fietsen er veel te gevaarlijk was. Uit andere tellingen aan het nieuwe fietspad langs het kanaal bleek dan weer dat de aanleg van een fietspad het aantal fietser spectaculair doet toenemen. Een fietspad trekt tot 12 keer meer fietsers aan.

Jef Van Damme: “Op basis van die gegevens ijverde sp.a toen al dat er een fietspad moest komen, langs de volledige Kleine Ring. Nu blijkt eens te meer: een goed idee kun je niet tegenhouden, alleen vertragen. Eindelijk heeft minister Grouwels ons voorstel gerealiseerd. Alleen jammer dat het zo lang heeft moeten duren.”

Begin 2013 was er onenigheid tussen het Gewest en de Stad Brussel hoe of waar het fietspad aan de Zuidlaan moest komen. Schepen Els Ampe (Open VLD) blokkeerde de aanleg. Maar de lanen zijn gewestwegen, waarvoor de minister de volledige bevoegdheid heeft. Het was dus een kwestie van doorzetten. En dat is gebeurd. Eindelijk.

Jef Van Damme: “Mobiliteitsvraagstukken zijn complex. De kern van de zaak: in een drukbevolkte stad is ruimte schaars. Fietsers en voetgangers nemen minder plaats in dan auto’s. Bovendien is fietsen gezonder voor mens en milieu. Dus moet je fietsen en wandelen aanmoedigen en auto’s ontmoedigen. De aanleg van het fietspad is een juiste beslissing. Ik ben blij dat er eindelijk een fietspad is. Nu nog de rest van de Kleine Ring.”

foto: autovrije zondag 2013 door Filip Van Zandycke