“Kleine ring moet 100% befietsbaar worden”

maandag 06 juni 2011
Terug naar overzicht

“Kleine ring moet 100% befietsbaar worden”

Jef Van Damme (sp.a) vraagt een afgescheiden fietspad op de Slachthuis- en Poincarélaan

Fietstellingen van de gemeente Molenbeek tonen aan dat langs het kanaal het aantal fietsers spectaculair toeneemt sinds de ingebruikname van het afgescheiden fietspad. “Het nieuwe fietspad langs het kanaal trekt erg veel fietsers aan”, aldus Van Damme. “Uit tellingen blijkt dat het exponentieel effect van een afgescheiden fietspad kan oplopen tot 12 keer meer fietsers. Ik vraag daarom aan Brigitte Grouwels en Bruno De Lille dat zij op korte termijn een vrijliggend fietspad op de Slachthuis- en Poincarélaan aanleggen. De heraanleg is vrij eenvoudig en kan dus snel. Bovendien moeten nog deze legislatuur langs de hele kleine ring vrijliggende fietspaden komen.”

Vandaag is de kleine ring van Brussel voor slechts 15% op een veilige en comfortabele manier befietsbaar. Jef Van Damme: “We moeten gaan naar een 100% befietsbare kleine ring. Het afgescheiden fietspad aan de Molenbeekse kant van het kanaal toont ons heel duidelijk welk een enorme impact dat heeft op het aantal fietsers. De gemeente Molenbeek telde tijdens de avondspits zo’n 100 fietsers per uur méér dan voorheen. Het gaat om nieuwe fietsers, en fietsers die vroeger een andere route volgden.”

Gedurende twee dagen heeft de Brusselse sp.a-fractie fietstellingen georganiseerd op de Slachthuislaan, tussen de Ninoofse- en de Anderlechtsepoort. “De telling is natuurlijk louter indicatief, maar ik heb toch kunnen vaststellen dat er in de spits gemiddeld zo’n zestig fietsers langs de Slachthuislaan rijden, dertig in beide richtingen,” zegt Van Damme. “Langs dit deel van de kleine ring is er nochtans geen afgescheiden fietsinfrastructuur. Het is zeker geen aangename plek om te fietsen. Het potentieel van een degelijk fietspad op deze plek is enorm.”

Jef Van Damme pleit voor een snelle installatie van een afgescheiden fietspad op de Slachthuis- en Poincarélaan, tussen de Ninoofsepoort en het Zuidstation. Van Damme: “De heraanleg kan vrij eenvoudig en snel gebeuren. Een afgescheiden fietspad kan bijvoorbeeld gecreëerd worden met new-jerseys, daar waar er geen parkeerplaatsen zijn en met ‘varkensruggen’, waarmee busbanen soms worden afgescheiden, op plekken waar er wel parkeerplaatsen zijn. Dit kost weinig en gaat snel. Bovendien is er ruimte genoeg: één volledige rijstrook kan voorzien worden voor de fietsers in elk van beide richtingen en dan blijven er in elke richting nog twee rijstroken voor koning auto over.”

Voorts pleit Jef Van Damme voor een 100% befietsbare kleine ring. “Ook op de andere stukken van de kleine ring moeten zo snel mogelijk afgescheiden fietspaden komen. Op grote stukken van de kleine ring zijn er parallelwegen die vrij eenvoudig afgesloten kunnen worden en exclusief aan fietsers voorbehouden kunnen worden. Ik roep Brigitte Grouwels en Bruno De Lille op om de nodige politieke moed op te brengen om hun beloftes en plannen ook effectief waar te maken.”