Komt Actor's Boat nog boven water?

dinsdag 04 mei 2010
Terug naar overzicht

Komt Actor's Boat nog boven water?

De bioscoopboot werd twee jaar geleden met grote trom aangekondigd. De overheid had er zelfs anderhalf miljoen voor over. Vandaag ligt de boot nog altijd in een werf nabij Charleroi.

Twee jaar geleden stelde Brigitte Grouwels (CD&V) - toen staatssecretaris voor de Haven van Brussel - nog vol trots de Actor's Boat voor. De bioscoopboot was eigenlijk gepland voor eind 2006 maar nam een tweede start. Begin 2009 zou de boot er zeker komen aan de Akenkaai.

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) kreeg recente foto's van het schip in handen. Dat ligt al jaren in een werf nabij Charleroi om te worden verbouwd. Hij vergelijkt de boot met een wrak, en vraagt zich af of het project nog wel leefbaar is.

De Actor's Boat is een intiatief van de eigenaar van de cinema Actor's Studio. In de drie zalen van de cinemaboot zouden ook alternatieve films worden getoond. Volgens minister Grouwels hebben problemen met de aannemer roet in het eten gestrooid.

De transformatie van het vrachtschip in een cinemaboot zou twee miljoen euro kosten. Anderhalf miljoen komt van de overheid: het Brussels Gewest, de stad Brussel en de federale overheid via het Belirisproject.

Minister Grouwels heeft al een voorschot van vijftig duizend euro betaald. Als de boot er toch niet komt, krijgt ze volgens het contract het geld terug. “De initiatiefnemer zal waarschijnlijk uitstel vragen,” laat Grouwels weten. “Ik wil nog één keer toegeven.”