LEZ ingevoerd, zijn er ook uitzonderingen ?

vrijdag 15 februari 2019
Terug naar overzicht

LEZ ingevoerd, zijn er ook uitzonderingen ?

Met de invoering van Lage EmissieZone zijn bepaalde voertuigen niet toegelaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omdat ze te veel vervuilen. Maar er zijn ook uitzonderingen. Hoeveel dergelijke afwijkingen zijn toegestaan ?

Sommige afwijkingen worden automatisch toegestaan, zoals voor prioritaire voertuigen, voertuigen die gebruikt worden in noodsituaties of oldtimers. Trouwens, slechts een minderheid van de (713) prioritaire voertuigen voldoet niet aan LEZ-regels.

Voor andere voertuigen (zoals bijvoorbeeld een rolstoelwagen) moet een aanvraag tot vrijstelling worden ingediend. Of je nu als particulier of als overheid die afwijking aanvraagt, maakt niet uit: de criteria voor het toestaan van een afwijking blijven gelijk.

Facts and figures

330 voertuigen (op een totaal van 407 voertuigen) kregen een goedkeuring voor afwijking van LEZ-normen, 39 aanvragen zijn geweigerd, 35 zijn nog in behandeling.

De Brusselse overheden doen het vrij goed. De Brusselse administraties of agentschappen hebben geen afwijkingsaanvraag hoeven in te dienen. Hun wagenpark is dus in orde met de wetgeving. Al heeft het museum van de MIVB wel een aanvraag ingediend voor 78 voertuigen. Die aanvraag is trouwens ook aanvaard.

Conclusies

Alle voertuigen hebben een impact op het milieu. Door wat ze uitstoten, maar ook door de productie van de brandstof en van het voertuig zelf. Wagens nemen ook ruimte in.

Mijn partij sp.a wil dat er minder wagens rondrijden in Brussel. Als er dan toch wagens rondrijden, dan graag zo min mogelijk vervuilend.

De overheid moet met haar wagenpark het goede voorbeeld geven. Het wagenpark van de Brusselse gemeenten en andere overheidsinstellingen is conform de nieuwe normen. En maar goed ook.

Lees ook mijn schriftelijke vraag en het antwoord.

Foto: actie van Greenpeace n.a.v. autovrije zondag 17 september 2017 (reporters)