Lig jij ook wakker van het klimaat?

maandag 04 mei 2015
Terug naar overzicht

Lig jij ook wakker van het klimaat?

Een dagvaardiging om aan te zetten tot actie

De vzw Klimaatzaak heeft de Belgische overheden aangeklaagd wegens nalatig klimaatbeleid. De vzw wil een beleid afdwingen met als doel 87,5 procent minder CO2 uitstoot tegen 2050 (ten opzichte van 1990). De dagvaarding van 2015 eist dat de vier Belgische overheden samenwerken. Ze moeten binnen de drie maanden een onderlinge interne lastverdeling afronden voor de Europese doelstellingen. Als ze daar niet in slagen, wordt een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging gevraagd. Binnen de negen maanden moet er een gezamenlijk gecoördineerd en becommentarieerd programma van maatregelen klaar zijn.

Wat gaat Brussel doen?

Jef Van Damme: “Over klimaatverandering zijn er veel meningen. Maar het belangt ons allen aan. En dus is het belangrijk een consensus te vinden. De neuzen moeten in dezelfde richting staan. Het Brussels gewest is een kleine speler. Niettemin wonen er hier veel mensen op een kleine oppervlakte. Voedselvoorziening, afvalverwerking, mobiliteit, ruimtelijke ordening, het zijn allemaal vraagstukken die de Brusselse levenskwaliteit bepalen en ook een impact hebben op het klimaat. Ik hoop dus dat Brussel een sterk beleid zal voeren om zijn CO2 uitstoot te verminderen de en dat de andere overheden eensgezind zullen meewerken.”

In de bres en op de fiets voor het klimaat

Het engagement van Jef Van Damme ten aanzien van het klimaat is niet nieuw. In november 2009 was er de Climate Bike. Jef fietste samen met Willem Stevens naar de klimaattop in Kopenhagen. De tocht werd ook gesponsord: Jef en Willem zamelden zo middelen in voor vzw Green Belgium. Onderweg bezochten ze innovatieve klimaatvriendelijke projecten. Jef: “Kijken hoe de zaken elders worden aangepakt is dikwijls erg leerrijk. Je hoeft niet alles ‘from scratch’ uit te denken.”

Jef Van Damme interpelleert binnenkort Celine Fremault, de Brusselse minister bevoegd voor Leefmilieu.

Lees de interpellatie (NL)