Maak van goed bestuur geen communautaire kwestie

vrijdag 16 maart 2018
Terug naar overzicht

Maak van goed bestuur geen communautaire kwestie

In het Brussels parlement is al enige tijd discussie over de ‘decumul’: ongedaan maken dat politici te veel (betaalde) mandaten combineren. De commissie Algemene zaken keurde een decumulvoorstel goed, maar in de plenaire geraakte het niet gestemd. CD&V, Open Vld en N-VA stemmen tegen onder het mom van ‘communautaire problemen’. Ecolo, DéFI, PS, sp.a en Groen zijn voor.

Een decumul lijkt evident. Een te grote machtsconcentratie is immers niet gezond. Toch is dat de situatie in Brussel. Veel parlementsleden zijn ook schepen en soms zelf burgemeester in hun gemeente. In het Brussels Parlement komen ze vooral op voor de eigen gemeentebelangen. Het algemene belang van de stad delen ze niet. Maar sommige vraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen.  

Evenwicht

In het decumulvoorstel staat dat een schepen of burgemeester niet ook tegelijk parlementslid mag zijn. Mijn partij sp.a is voor. De Vlaamse partijen CD&V, Open VLD en N-VA zijn tegen. Zij waarschuwen voor ‘zware communautaire problemen’ in Brussel en dat evenwichten verstoord raken. Die partijen houden dus liever vast aan de situatie zoals ze vandaag is. De nadelen nemen ze voor lief.

Maak er een communautaire kwestie van en de zaak zit muurvast. Dan hoef je het niet over de kern van de zaak te hebben. De kern: macht moet gedeeld worden en verkozen parlementsleden of schepenen moeten zich volledig wijden aan die job. Dat komt de gemeenten én het gewest ten goede.

Lees hier de lange versie, als opiniestuk gepubliceerd in de Morgen van 13 maart (NL)