?Mabru-eiland is niet geschikt voor een winkelcentrum

donderdag 14 juli 2011
Terug naar overzicht

?Mabru-eiland is niet geschikt voor een winkelcentrum

Volgens Jef Van Damme (sp.a) mist de Brusselse regering opnieuw een kans om een regierol op te nemen over de winkelcentra en de ontwikkeling van de kanaalzone

Jef Van Damme (sp.a) betreurt het positieve advies voor het geplande winkelcentrum aan het kanaal, ‘Just Under The Sky’: “Een ijzersterk dossier van milieu-, erfgoed- en buurtverenigingen wordt hier zomaar van tafel geveegd.” Volgens Jef Van Damme is de locatie niet geschikt voor een winkelcentrum en past dit advies niet in de globale aanpak die het richtschema Schaarbeek-Vorming nastreeft. “Met dit voorbarig advies doorkruisen gewestelijke vertegenwoordigers hun eigen richtschema. Nochtans heeft de Brusselse regering alle touwtjes in handen met dit richtschema en de adviescommissie,” zegt Jef Van Damme. Tegelijkertijd zetten bouwpromotoren hun concrete plannen voor drie winkelcentra in het Noorden van Brussel voort. Een onnodige concurrentiestrijd die ‘Just Under The Sky’ lijkt te winnen.

Het Mabru-eiland is een onderdeel van het richtschema Schaarbeek-Vorming van het Gewest, maar het advies van de overlegcommissie - met vertegenwoordigers van het Gewest - loopt vooruit op de resultaten van dit richtschema. “Enerzijds werkt de regering aan een richtschema en anderzijds worden hierover nu al adviezen gegeven. Wat is eigenlijk het standpunt van de Brusselse regering? Ik voorspel een nieuw débacle zoals het Zuidstation, terwijl de kanaalzone stedenbouwkundige incoherenties kan missen als kiespijn,” stelt Jef Van Damme.

Volgens Jef Van Damme (sp.a) is de Godin-site op het Mabru-eiland geen goede locatie voor een winkelcentrum. Om te beginnen is het eiland vandaag nog volledig onbereikbaar. Hij stelde voor om het eiland te ontsluiten en er een ecologische woonwijk te bouwen. Hoewel hierover concensus bestaat, is de concrete invulling onduidelijk. Jef Van Damme: “Een leefbare wijk moet natuurlijk bereikbaar en groot genoeg zijn zodat noodzakelijke stedelijke functies er kunnen overleven. Het gaat dan om kleinhandel, horeca, scholen en crèches. Maar het plan voor Just Under The Sky is hiermee in strijd.” Tegelijkertijd hekelt hij de nefaste impact op de mobiliteit: “Het winkelcentrum zal een grote verkeersstroom aantrekken die het Mabru-eiland en vooral de Van Praetbrug niet aankan. De Van Praetbrug is een gitzwart verkeersknooppunt, maar er bestaan geen concrete plannen voor een oplossing.”

Als alternatief pleit sp.a ervoor om de troeven van Brussel met haar diversiteit uit te spelen door lokale handelszones herop te waarderen en een brede autoluwe winkelboulevard te maken van de Anspachlaan. Jef Van Damme verwijst onder meer naar de marktplaats Santa Caterina in Barcelona waar een architecturaal project groeide vanuit de lokale economie. “Maar op het Mabru-eiland droom ik van een ecologische woonwijk met zicht op het kanaal en het koninklijk park. Vandaag zie ik op de plannen enkel een blinde muur van het winkelcentrum en een autostrade langs het kanaal. Dit winkelcentrum houdt de noodzakelijke ontwikkeling van de stad tegen terwijl er 170.000 Brusselaars bijkomen op tien jaar tijd. De locatie voor een winkelcentrum op de Godin-site is voor mij onaanvaardbaar en daar kan geen enkel flitsend 3D-beeld iets aan veranderen,” besluit hij.