Metrovision of Cityvision?

woensdag 24 februari 2010
Terug naar overzicht

Metrovision of Cityvision?

Al enkele maanden woedt er een hevig debat in Brussel rond twee tegengestelde visies op de toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoer in Brussel. De MIVB, die zweert bij een uitbreiding van het metronet en het platform SMoB dat vooral gelooft in een snellere en goedkopere aanpak van het bovengronds openbaar vervoer.

Jef Van Damme vindt dat het tijd is om rond de tafel te gaan zitten. 'Iedereen die het goed meent met het openbaar vervoer in Brussel heeft er belang bij dat er een einde komt aan de polemiek over dit onderwerp. De gebruikers van het openbaar vervoer willen een oplossing en liefst snel. Die oplossing zal er niet komen als de MIVB en SMoB blijven steken in deze controverse.'

Jef Van Damme zal dan ook in het parlement voorstellen dat de verantwoordelijk minister, mevrouw Grouwels, samen met de MIVB en SMoB rond de tafel gaan zitten om één ambitieuze visie voor het openbaar vervoer uit te werken. 'De laatste maanden hebben we alleen besparingen gezien op het openbaar vervoersnet: minder lijnen, een mindere frequentie, en zelfs een gedeeltelijke afschaffing van het Noctisnet. Het wordt tijd dat de minister van mobiliteit de handdoek opneemt en dat deze zelfverklaarde groene regering haar beloftes nakomt. Een ambitieuze en collectief gedragen visie, én een herinvestering in het openbaar vervoer, zijn daarvoor nodig'.

Hieronder vind je meer informatie over Cityvision. Meer informatie over Metrovision van de MIVB vind je op www. mivb.be

“Cityvision”, of hoe met minder middelen beter doen dan de “Metrovisie” van de MIVB.
In het regeerakkoord staat te lezen dat de Brusselse regering het openbaar vervoernet wil herzien « teneinde het aantal overstappen  tot een minimum te beperken en de bediening van de wijken te verbeteren ». Dit kan alleen maar gebeuren via een radicale herziening van het net en dit is de ambitie van “Cityvision”, een alternatief plan ontwikkeld door mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen en bewonersverenigingen. De “Cityvision” behelst een visie op het openbaar vervoer dat de gebruikers terug centraal zet.

Cityvision wordt gesteund door het  platform SMoB (Sustainable Mobility in Brussels). Het platform is een samenwerkingsverband van milieu, mobiliteits- en bewonersverenigingen: Association des comités de quartiers ucclois (Acqu), Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Comité de défense des habitants de Bruxelles-centre, Comité de défense de l’Altitude Cent (CODA), Comité Longchamps-Messidor, Fietsersbond, Friends of the Earth Belgium, Gracq-les cyclistes quotidiens, Gezinsbond, Inter-environnement Bruxelles (IEB), Ligue des familles,  NoMo-Autrement mobile, TreinTramBus, Wolu-interquartiers, 4X4 Info.