?MIVB moet inzetten op vrije busbanen in plaats van de reiziger uit te melken?

vrijdag 20 april 2012
Terug naar overzicht

?MIVB moet inzetten op vrije busbanen in plaats van de reiziger uit te melken?

Ter voorbereiding van de hernieuwing van het beheerscontract met de MIVB stelde minister Grouwels deze week een oriëntatienota voor in het Brussels parlement. Deze nota legt de nadruk op grote infrastructuurwerken die pas na 2020 voltooid zullen zijn. “Ik heb daar twijfels bij,” zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a). “De financiering ervan is totaal onduidelijk en nu blijkt dat de MIVB-top ook de reiziger hiervoor extra wil laten betalen. Bovendien ligt de realisatie nog ver van ons. Nochtans kunnen er nu meteen goedkope maatregelen genomen worden voor een sneller openbaar vervoer. Als we van het openbaar vervoer een volwaardig alternatief willen maken voor de auto zullen we moeten inzetten op vrije bus- en trambanen, en dat betekent minder plaats voor parkeer- en rijstroken in de stad, waar nodig gecompenseerd door ondergrondse parking.”   

Deze week stelde minister van Openbaar Vervoer Brigitte Grouwels in het Brussels parlement een oriëntatienota voor naar aanleiding van een nieuw beheerscontract tussen het Gewest en de MIVB. Hieruit blijkt dat de komende 4 jaar vooral gekeken wordt naar grote infrastructuurwerken die pas na 2020 gerealiseerd zullen worden. Het gaat onder meer over de automatisering van de metrolijnen 1 en 5, de ondertunneling van het Meiserplein en de verlenging van de metro richting Schaarbeek. MIVB-topman Kris Lauwers bevestigt dat er tegen 2018 1,8 miljard euro extra gevonden moet worden en hij kijkt hiervoor ook naar de klant die volgens hem meer moet worden uitgemolken.

“De voorgestelde projecten zijn zeker nuttig, maar de realisatie is pas voor na 2020 en ook de financiering is erg onzeker. Dat de reiziger hiervoor moet ‘uitgemolken’ worden kan voor ons niet. Maar de Brusselaar en de pendelaar kan niet wachten tot 2020 voor een sneller openbaar vervoer. Tegen dan moet de auto teruggedrongen worden en moet het openbaar vervoer een echt alternatief zijn voor de auto,” stelt Jef Van Damme (sp.a). Volgens hem is het mogelijk om nog deze legislatuur vooruitgang te boeken door goedkoop en snel meer vrije bus- en trambanen aan te leggen.

De voordelen van eigen beddingen zijn enorm. De gerealiseerde tijdswinst betekent een betere service voor de reizigers en een kostenbesparing voor de MIVB. Met evenveel personeel en bussen, kunnen meer lijnen bediend worden. Bovendien is de kostprijs van een vrije busbaan of eigen trambedding verwaarloosbaar in vergelijking met de geplande grote infrastructuurwerken.

Uit een antwoord van de minister op een vraag van Jef Van Damme blijkt dat minstens 9 buslijnen problematisch zijn met betrekking tot de reissnelheid en regelmaat. De gemiddelde theoretische reissnelheid ligt er onder de 12 km/uur, terwijl 17 km/u het doel moet zijn. Op dit moment telt Brussel slechts 17% vrije busbanen en 50% eigen beddingen voor trams, wat erg weinig is.

Hoewel er voor 2012 al enkele projecten zijn aangekondigd (Buyllaan, Maalbeeklaan en Waversesteenweg, Vijverstraat, Gentsesteenweg), stelde sp.a een lijst op met noodzakelijke ingrepen die nog deze legislatuur gerealiseerd kunnen worden:

1)             De uitbreiding van de vrije busbaan op de Kroonlaan met de Troonstraat en de Generaal Jacqueslaan. Eénrichtingsverkeer voor de Elsensesteenweg zodat een vrije busbaan mogelijk wordt. Een eigen bedding in de Baljuwstraat;

2)             Een vrije busbaan op de Ninoofsesteenweg en later een tramlijn van Weststation tot Westland Shopping;

3)             Een tramlijn van Brussel-Noord tot Bockstael in eigen bedding over de Picardbrug en door de Picardstraat;

4)             De heraanleg van de Kuregembrug over het kanaal in Anderlecht met voorrang voor tram en bus en een vrije bus- en trambedding in de de Fiennestraat;

5)             In Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek een vrij busbaan op de Haachtsesteenweg, het begin van de Leuvensesteenweg en aan de Kruidtuinlaan op de kleine ring. Verder éénrichtingsverkeer in de Van Ooststraat;

6)             De gewestwegen Alsembergsesteenweg en Charleroisesteenweg kunnen snel een eigen bedding krijgen.

Volgens Jef Van Damme is er vooral politieke moed nodig. Om eigen beddingen te realiseren moeten er parkeer- en rijstroken geschrapt worden. Gemeenten en gewest durven dit vaak niet, hoewel ze de noodzaak ervan inzien. Nochtans stelt het Iris 2-plan dat het autoverkeer tegen 2018 met 20% moet dalen, waardoor de plaats voor de auto moet afnemen ten voordele van het openbaar vervoer.

“In de huidige oriëntatienota ligt de focus op dure projecten op lange termijn. Bij de hernieuwing van het beheerscontract met de MIVB moet er echter voluit gekozen worden voor snelle en goedkope oplossingen om de reissnelheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Voor een openbaar vervoer als volwaardig alternatief voor de auto zijn er 50% vrije busbanen en 90% vrije trambeddingen nodig,” besluit Jef Van Damme.

 

Lees hier het antwoord op de schriftelijke vraag over reissnelheid en regelmaat van buslijnen
Lees hier het plan voor noodzakelijke eigen beddingen voor bussen en trams volgens sp.a