Molenbeek

Ik was schepen in Sint-Jans-Molenbeek van 2006 tot 2012 met als bevoegdheid mobiliteit, cultuur en Nederlandstalig onderwijs. Ik realiseerde heel wat zaken. Voor een greep uit die realisaties, klik hier.

Sinds eind 2012 ben ik oppositieraadslid en woordvoerder van de sp.a-fractie in de gemeenteraad.

Ik focus vooral op samenleven, onderwijs, mobiliteit, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. De gemeenteraad vergadert maandelijks. Hieronder staan de verslagen alsook mijn vragen (en antwoorden). Verder zet ik een paar van mijn acties voor Molenbeek in de kijker.

Sinds 2019 ben ik opnieuw schepen. 

 

ACTIES

Gentsesteenweg autovrij

De stoepen op de Gentsesteenweg zijn heel smal, terwijl er veel voetgangers voorbijkomen. Een autovrije Gentsesteenweg zou een hele verbetering zijn voor zachte weggebruikers en voor de buurt. Ik had het graag als schepen willen realiseren, maar jammer genoeg ben ik geen schepen meer. Toch blijf ik het een goed idee vinden.  Ik lanceerde ook een petitie.

Molenbeek, autoluwe woonoase en mediterraan shoppingparadijs

Molenbeek centrum heeft een enorm winkelpotentieel door zijn goede bereikbaarheid en divers aanbod van producten. Alleen worden de troeven nog te weinig uitgespeeld. Met de juiste ingrepen wordt Molenbeek een mediterraans shoppingparadijs. Ik vind dat de Gentse Steenweg autovrij zou moeten worden. Daarnaast is er meer groenruimte in centrum Molenbeek nodig. Een autovrij Zwarte Vijversplein zou het sluitstuk zijn van een groene woon-, winkel- en wandelzone.

Heraanleg Gemeenteplein

Toen ik nog schepen was, besliste ik tot een heraanleg van het Gemeenteplein van Molenbeek. Het Gemeenteplein werd zo een autovrije plaats met ruimte om elkaar te ontmoeten en te flaneren. De heraanleg werd meermaals bekroond. Uiteraard ben ik daar trots op. Hier meer info over hoe de heraanleg tot stand kwam

 

Verslagen gemeenteraad

De verslagen van de gemeenteraad vind je hier.

 

VRAGEN

juli 2016: vraag en antwoord over het Hertogin van Brabantplein (SV)*

juni 2016: vraag en antwoord over de inkomsten uit de personenbelasting (SV)*

juni 2016: vraag en antwoord over administratieve sancties (SV)*

juni 2016: vraag en antwoord over het verlies van subsidies voor de heraanleg van openbare ruimte + bijlage (SV*)

mei 2016: vraag en antwoord over foutparkeren (SV)*

april 2016: vraag en antwoord over het Pandiperceel (SV)*

maart 2016: vraag en antwoord over woningen Vanderkindere (SV)*

maart 2016: vraag en antwoord over de Brunfautparking (SV)*

maart 2016: vraag en antwoord over autofirma M&M (SV)*

februari 2016: vraag en antwoord over verkeersveiligheid in de Vanderkinderestraat (SV)*

februari 2016: vraag en antwoord over garages in de Vanderkinderestraat (SV)*

februari 2016: vraag en antwoord over de Onafhankelijkheidsstraat (SV)* 

januari 2016: vraag en antwoord deel 1 over wijkcontract Leopold II + antwoord deel 2 (SV)*

december 2015: vraag en antwoord over het Hertogin van Brabantplein (SV)*

november 2015: vraag en antwoord over afvalophaling Edingenstraat (SV)* 

oktober 2015: vraag en antwoord over de Melkerijstraat (SV)*

oktober 2015: vraag en antwoord over de dienst gesubsidieerde projecten (SV)*

september 2015: vraag en antwoord over de mobiliteitscommissie (SV)*

september 2015: vraag en antwoord over de jeugdraad (SV)*

september 2015: vraag en antwoord over de Delaunoystraat (SV)*

augustus 2015: vraag en antwoord over reclame aan verkeerslichten (SV)*

juli 2015: vraag en antwoord over Le Lorainstraat (SV)*

juni 2015: vraag en antwoord over de Wilde Tijmstraat (SV)*

juni 2015: vraag en antwoord over Park Vandenheuvel (SV)*

juni 2015: vraag en antwoord over de sokkel Albert I (SV)*

juni 2015: vraag en antwoord over Beneslaan (SV)*

mei 2015: vraag en antwoord over de jeugdraad (SV)*

mei 2015: vraag en antwoord over fietspaden en de bijlage (SV)*

mei 2015: vraag en antwoord over de Birminghamstraat (SV)*

mei 2015: antwoord over toegang tot gemeentediensten voor rolstoelpatiënten (SV)*

mei 2015: vraag en antwoord over fietsstallingen (SV)*

april 2015: vraag en antwoord over autohandel in de Heyvaertwijk (SV)*

april 2015: vraag en antwoord over de speelpleinwerking (SV)*

maart 2015: Vraag en antwoord over verkeersinbreuken (SV)*

maart 2015: Vraag en antwoord over wildplassen en openbare toiletten in Molenbeek (SV)*

februari 2015: Vraag en antwoord over de Belle Vue site (SV)*

januari 2015: Vraag en antwoord over woon-werkverkeer bij gemeente Molenbeek (SV)*

januari 2015: Vraag en antwoord over het personeelsbestand van de gemeente en de gemeentelijke vzw's (SV)*

januari 2015: Vraag en antwoord over het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs (SV)*

januari 2015: Vraag en antwoord over het aantal kindjes in de Nederlandstalige gemeentelijke crèches (SV)*

januari 2015: Vraag en antwoord over het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs (SV)*

oktober 2014: Vraag en antwoord over de werking van de dienst netheid in Molenbeek (SV)*

mei 2014: Vraag en antwoord over het aantal uitgeschreven en geïnde parkeerboetes (SV)*

mei 2014: Vraag en antwoord over het aantal administratieve sancties (GAS-boetes) uitgeschreven door de gemeente (SV)*

maart 2014: Vraag en antwoord over de veiligheidsmaatregelen aan de Ninoofsepoort (SV)*

januari 2014: Vraag en antwoord over de school Tyl Uylenspiegel (SV)*

februari 2014: Vraag en antwoord over de heraanleg van straten in Molenbeek (SV)*

mei 2013: Vraag en antwoord over het aantal vastgestelde inbreuken verkeersreglement (SV)*

juni 2013: Vraag over het aantal parkeerboetes (SV)* + antwoord over het aantal parkeerboetes

juni 2013: Vraag en antwoord over het aantal crèches (SV)*

juli 2013: Vraag over de netheidsstatistieken en antwoord (SV)*

maart 2013: Vraag over de administratieve sancties en antwoord (SV)*

december 2013: Vraag over de heraanleg gemeentelijke parkeergarages en antwoord (SV)*

november 2013: Vraag over de heraanleg van straten en antwoord (SV)*

oktober 2013: Vraag over de website cultuur 1080 en antwoord (SV)*

oktober 2013: Vraag over de fietsenstallingen en antwoord (SV)*

juli 2013: Vraag over de Brunfautparking en antwoord (SV)*

juli 2013: Vraag over de parkeerzones en antwoord (SV)*

juli 2013: Vraag over de werkingssubsies culturele verenigingen en antwoord (SV)*

 

*SV = schriftelijke vraag