Molenbeek werkt aan nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

dinsdag 17 mei 2011
Terug naar overzicht

Molenbeek werkt aan nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

Sint-Jans-Molenbeek is de eerste gemeente in Brussel die een nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan opstelt. In een eerste fase werd de stand van zaken van de huidige situatie opgemaakt. Op het einde van dit jaar moet het GMP2 concreet uitgewerkt zijn en in voege treden.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan evalueert de mobiliteitssituatie in de gemeente en doet concrete voorstellen voor elke vervoersmodus (voetganger, fiets, auto, openbaar vervoer) om die situatie te verbeteren.

“Het tweede Gemeentelijk Mobiliteitsplan was absoluut nodig, omdat het eerste van 2004 dateerde, en er intussen toch heel wat veranderingen zijn door de ontsluiting van de metro via het Weststation, het nieuwe parkeerbeleid en het verhoogde eenrichtingsverkeer”, zegt Jef Van Damme.

Studiebureau Transitec presenteerde op de voorstelling van vorige week haar beginanalyse, die aantoonde dat de auto haar limieten bereikt heeft in Molenbeek. Als gevolg hiervan staat er structurele files op de Gentsesteenweg, de Leopold II-laan, de Ninoofsesteenweg….

Ook blijkt uit die analyse dat de gemeente Molenbeek, en dan vooral het historisch centrum en de maritiemwijk, voortdurend volgeparkeerd staan. “Het wegennet en de parkeerplaatsen structureel uitbreiden is gewoon onmogelijk, dus moet er heel hard gewerkt worden om het voetgangersverkeer te stimuleren, en het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijk te maken.”

Dat de fiets het de laatste jaren aan populariteit gewonnen heeft, is een feit. Een voorbeeld: vóór de start van het eerste mobiliteitsplan, werd er op het spitsuur ’s ochtends (7u45-8u45) aan het kruispunt van de Gentsesteenweg met het kanaal 30 fietsers geteld. Begin april van dit jaar waren er dat op hetzelfde tijdstip 182.

“Eenzelfde vaststelling voor het spitsuur in de namiddag, tussen 16u30 en 17u30”, zegt Jef Van Damme. “Daar waren vóór de start van het eerste GMP 30 fietsers, en in april werden er maar liefst 239 geteld. Een mooie vooruitgang, maar het fietsverkeer is nog lang niet maximaal, dus hier moeten we voluit op inzetten.”

“Daarnaast zal de MIVB ook nauw betrokken worden bij het opstellen van het GMP 2 om samen met ons het openbaar vervoer te verbeteren”, zegt Jef Van Damme. “Daarbij denken we aan aparte busbanen, betere frequenties, nieuwe aansluitingen…”

Als u uw steentje wil bijdragen aan de uitvoering van dit plan, kan u Jef Van Damme altijd een seintje geven.