Netheid:slechts 2 controleurs voor metro!

donderdag 02 december 2010
Terug naar overzicht

Netheid:slechts 2 controleurs voor metro!

Jef Van Damme (sp.a) eist snelle en effectieve maatregelen voor netheid in de Brusselse metro  

Uit een onderzoek van sp.a-Brussel is gebleken dat de netheid in de Brusselse metrostations problematisch is. Brussels parlementslid Philippe Close lanceerde een voorstel voor metroparfum, en bevoegd minister Brigitte Grouwels stelt nu dat ze pas tegen 2015 alle caoutchouc uit de metro zal verwijderen. Jef Van Damme: “Ondertussen zijn er slechts twee controleurs netheid voor het ganse metronet en is het openbaar toilet in metrostation Beurs al zes maand dicht. Moeten we tot 2015 wachten vooraleer de metro proper zal zijn? Ik stel voor dat minister Grouwels nagaat wat ze vandaag reeds kan doen en vervolgens begint met de uitvoering hiervan. Meer controles en de installatie van toiletten zijn een must en daar hoeft de Regering geen jaren mee te wachten, dat kan vandaag nog gestart worden.”

Uit een onderzoek dat de Brusselse sp.a-fractie heeft gevoerd in juni 2010 blijkt dat één op drie metrostations kampt met sterke geurhinder. Op 69 stations zijn er slechts 11 met een publiek toegankelijk toilet (zie voor de volledige resultaten http://metr-o-net.be/). Zes maand later heeft Minister Grouwels nog steeds geen globaal plan van aanpak voorgesteld.

Ondertussen blijkt uit een tussenkomst van de minister in de commissie infrastructuur dat er slechts twee controleurs actief zijn voor netheid in het hele metronet. In de eerste 10 maanden van 2010 zouden al bijna dubbel zoveel meldingen binnen gekomen zijn van netheidsproblemen als in het hele jaar 2009. Tenslotte gaf de minister toe dat ze ernaar streeft om in de helft van alle metrostations publieke toiletten te voorzien maar ze weigert hier een timing op te plakken. Jef Van Damme: “De minister erkent dus dat er een probleem is maar heeft geen plan van aanpak en weigert op korte termijn significante inspanningen te doen.”

Het voorstel om metroparfum te verspreiden is een leuk ideetje maar structureel levert het niets op. Het netheidsprobleem wordt hoogstens wat verdoezeld. De vervanging van alle caoutchouc in de metro is zeker nuttig maar het neemt de netheidsproblemen niet weg. Jef Van Damme: “Door de vloer te vervangen en geur te verspreiden neemt het windplassen niet af. Is het niet nuttiger om nu te beginnen met het plaatsen van openbare toiletten en de controles in de stations te verhogen?”

Ondertussen is het openbaar toilet aan metrostation Beurs nog steeds dicht. In juni stelde de MIVB dat er “binnen enkele weken” een uitbater gevonden zou zijn. Zes maand later is de situatie ongewijzigd. Jef Van Damme: “Ik werd deze week nog gecontacteerd door een Amerikaanse journalist van BBC World over de netheid van onze metro. Het station met als ondertitel ‘Grote Markt’ is nu blijkbaar ook al nieuws aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Niet omwille van zijn centrale ligging, wel omwille van zijn penetrante geur.”