Nieuw meerderheidsakkoord: ‘veel geblaat, weinig wol’

maandag 25 februari 2013
Terug naar overzicht

Nieuw meerderheidsakkoord: ‘veel geblaat, weinig wol’

De beleidsverklaring 2012-2018 van de nieuwe Molenbeekse meerderheid MR-OpenVLD-cdH-CD&V-Ecolo-Groen werd donderdag 21 februari in een marathonzitting (18 uur tot 4 uur ’s nachts) van de gemeenteraad besproken en uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

De oppositie en vooral de PS-sp.a fractie stelde heel wat kritische vragen en maakte tal van opmerkingen. Terecht, want de beleidsverklaring is een ontgoocheling van jewelste. In de eerste plaats voor al wie de Molenbeekse politiek de afgelopen jaren heeft gevolgd, maar ook voor alle Molenbekenaren die er op termijn de gevolgen van zullen ondervinden.

Eerst het goede nieuws. De huidige meerderheid herpresenteert zo goed als alle projecten van de vorige legislatuur als zijnde ‘haar’ projecten. In feite gaat het om de uitvoering van veel beslissingen die de vorige zes jaar werden genomen. Zo wordt het gemeenteplein autovrij heraangelegd (start werken al dit voorjaar), komt er een antenne van de bevolkingsdienst vlakbij het voetbalstadium (ook daar kan heel binnenkort al gestart worden met de werken), worden er 4 nieuwe scholen voorzien (alle plannen reeds goedgekeurd), is molenbeek in 2014 ‘Metropole Culturel’ en worden er 50 extra agenten aangenomen (beide beslissingen genomen door de vorige meerderheid in de zomer van 2012). Dat niet alle projecten overboord gegooid worden is natuurlijk een goede zaak, maar ze aankondigen als een grote verandering is niet correct.

Daarnaast presenteert de nieuwe meerderheid veel projecten als de hare, terwijl de projecten eigenlijk betaald, getrokken en uitgevoerd worden door het Gewest of door Beliris: heraanleg van de Ninoofse Poort, heraanleg van de site rond het Weststation, Tour et Taxis (ligt zelfs niet in Molenbeek!). Ook staat de tekst vol van dingen die bestudeerd zullen worden (een nieuwe secundaire school, premies voor het beveiligen van de eigen woning,...) of waarvoor een plan zal worden opgemaakt (jeugd, energie, lokale economie,…).

De schaarse concrete nieuwigheden in het beleidsakkoord? Het zijn vaak kleinere leuke ideetjes. We kunnen er niet tegen zijn, maar structureel zullen ze weinig veranderen in Molenbeek: een hippo-mobiel (vuilophaling met een paardenkar), in elke wijk een collectieve moestuin, ‘ontdekkingsdagen’ om sportbeoefening te stimuleren of de organisatie van ‘enterprise days’ (om ondernemingen aan te trekken). Neem nu het plan van Jef Van Damme voor een autoluwe mediterrane shoppingzone… Geen enkel vergelijkbaar groot, nieuw of globaal project wordt voorgesteld.

Jef Van Damme: “Wat gaat de nieuwe bestuursploeg en burgemeester Schepmans doen als alle reeds geplande werken zijn uitgevoerd en de lintjes doorgeknipt? Waar gaat Molenbeek naar toe na 2015? Dit beleidsakkoord laat de Molenbekenaar vooral met onbeantwoorde vragen achter, en biedt weinig projecten om echt naar uit te kijken. Nochtans is er werk genoeg aan de winkel. Le changement à Molenbeek? Inderdaad, dit is een ander bestuur, maar anders is niet noodzakelijk beter.”

Om de beleidsverklaring te lezen, klik hier.