Nieuw mobiliteitsplan voor Molenbeek

dinsdag 26 oktober 2010
Terug naar overzicht

Nieuw mobiliteitsplan voor Molenbeek

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2004 en is in de afgelopen jaren voor een groot deel gerealiseerd. Het invoeren van zones 30 (¾ van alle wegen), het introduceren van een parkeerbeleid (op dit moment bijna de helft van de gemeente), inperken van transitverkeer in bepaalde wijken door verandering van rijrichting,.... zorgden de afgelopen jaren voor aanzienlijke verandering op het vlak van mobiliteit in Molenbeek. Sommige maatregelen uit het huidige plan zijn ook verouderd.

Jef Van Damme « Het nieuwe mobiliteitsplan moet voortbouwen op het oude maar moet ambitieuzer zijn. Een goed mobiliteitsbeleid is immers de basisvoorwaarde voor een leefbare stad. Met een bevolkingsdichtheid van bijna 20,000 inwoners per vierkante kilometer in onze gemeente, is de kwaliteit van de openbare ruimte essentieel. Een doortastend mobiliteitsbeleid kan hierin een belangrijk rol spelen.»

De krachlijnen van het nieuwe mobiliteitsplan zijn drievoudig. Minder sluipverkeer is een eerste opdracht. Het sluiperverkeer is aangepakt in bepaalde wijken maar in andere (zoals de wijk paloke bij de Brusselse ring) zijn extra ingrepen nodig. Ten tweede moet het parkeerbeleid uitgebreid en aangepast worden. Het huidige plan voorzag in vele wijken nog geen parkeerbeleid terwijl de parkeerdruk overal is toegenomen. Ten derde moet er meer ruimte komen voor de zwakke weggebruiker. Jef Van Damme « ¾ van de openbare ruimte wordt ingenomen door autoverkeer, terwijl slechts de helft van de Molenbekenaren een auto heeft. Het is dus logisch dat we in de toekomst nog meer ruimte maken voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.»

Tegen eind dit jaar zal een studiebureau aangeduid worden. Tegen de zomer van 2011 moet het nieuwe plan uitgewerkt zijn.