Nieuwe gemeenteraad Molenbeek geïnstalleerd

dinsdag 18 december 2012
Terug naar overzicht

Nieuwe gemeenteraad Molenbeek geïnstalleerd

Sinds begin december heeft Sint-Jans-Molenbeek een nieuwe gemeenteraad én een nieuw schepencollege voor de komende zes jaar. PS en sp.a, die samen opkwamen, werden uit de meerderheid gezet en Françoise Schepmans werd de nieuwe burgemeester van een atypische en vrij onnatuurlijke coalitie MR/VLD-Ecolo/Groen-cdH/CD&V.

Zelf werd Jef Van Damme herkozen als gemeenteraadslid met bijna 700 stemmen, bijna een verdubbeling t.o.v. 2006. Een bekroning voor 6 jaar werk als schepen van Mobiliteit, Nederlandstalig onderwijs en cultuur. Daarnaast werden ook Tania Dekens en Hassan Rahali voor sp.a verkozen. Nooit eerder in de voorbije 20 jaar zaten er zoveel sp.a'ers in de gemeenteraad. Een succes dat werd overschaduwd door het feit dat de PS-sp.a geen deel meer uitmaakt van de meerderheid.

De komende jaren worden zeer belangrijk voor Molenbeek. De uitdagingen blijven enorm: een spectaculaire bevolkingsgroei, hoge (jeugd)werkloosheid, te weinig groen en pleinen in de stad, te veel (auto)verkeer. sp.a betwijfelt of de nieuwe meerderheid de juiste oplossingen heeft voor al deze problemen maar hoopt in het belang van Molenbeek en de Molenbekenaren dat al deze problemen krachtdadig worden aangepakt.

De eerste tekenen stemmen ons  niet optimistisch: de nieuwe burgemeester reageerde zeer agressief op de eerste gemeenteraden. De nieuwe ecolo-schepen van jeugd en sociale samenhang achtte een representatieve vertegenwoordiging van de oppositie in een aantal gemeentelijke vzw's niet nodig want 'la majorité l'emporte quand-même toujours'. De nieuwe VLD-schepen van mobiliteit plant al de bouw van een parkeertoren op één van de weinige pleinen die het historisch centrum rijk is.

De PS-sp.a oppositie zal constructief maar waakzaam blijven.  
Jef Van Damme houdt u zoals vroeger op regelmatige basis op de hoogte van de ontwikkelingen in Molenbeek.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en uw steun.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle gemeenteraadsleden.
http://www.molenbeek.be/vie-politique-nl/conseil/conseil/les-conseillers-communaux