Ninoofsepoort, een plek om te blijven

dinsdag 20 januari 2015
Terug naar overzicht

Ninoofsepoort, een plek om te blijven

Begin januari 2014 vond er een schietincident plaats aan de Ninoofsepoort. Er stak een storm van verontwaardiging op, en terecht. De Ninoofsepoort werd meteen gemarkeerd een plek waar je maar beter wegblijft. Een jaar later is er beter nieuws over de Ninoofsepoort, want de heraanleg begint te vlotten. Het wordt een plek om te blijven. Jef Van Damme: “Eindelijk. Een dergelijk groot dossier heeft een minister nodig die ‘aan de kar trekt’, om de zaken vooruit te doen gaan. Met Pascal Smet is dat het geval.”

Vijf jaar vertraging voor heraanleg

Jef Van Damme is een buurtbewoner van de Ninoofsepoort en volgt het dossier al jaren. Al in 2009 keurde de gewestelijke regering de heraanleg van de Ninoofsepoort goed, maar van dan af is er niks dan vertraging. Het dossier zit muurvast. Herhaaldelijke vragen van Jef aan de bevoegde ministers leveren niks op. De vertraging was altijd iemand anders schuld. Het dossier lag vijf jaar lang stil.

Een groot park met tram erlangs

Jef: “Met sp.a in de meerderheid gaan de zaken terug vooruit. Bovendien wordt het park groter en veiliger. Want bij de heraanleg van de Ninoofsepoort zal het tramtracé langs het nieuwe park lopen, en niet er dwars doorheen zoals in de oorspronkelijke plannen. Zo hebben de buurtbewoners het ook gevraagd. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft een wijzigingsvergunning aangevraagd, zodat de aanpassing geen vertraging hoeft op te leveren.”

Waar komen de sociale woningen?

In de plannen van de heraanleg is ook voorzien om sociale woningen te bouwen in het park. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is immers eigenaar van verschillende gronden. De gemeente Molenbeek vraagt evenwel om de woningen aan de rand van het park te bouwen.

Jef Van Damme: “Hier zijn twee belangen. De woningnood in Brussel is hoog en dus zijn er sociale woningen nodig. Maar de buurtbewoners snakken ook naar een groot park om te kuieren, te spelen, te blijven. Idealiter komen de woningen dus aan de rand van het park. Maar het mag de heraanleg niet vertragen.”

Meer weten?

Kom naar het info- en inspraakmoment rond de Ninoofsepoort

Donderdag 29 januari, 19 uur
Henegouwenkaai 29, Molenbeek

Afbeelding: schilderij Ninoofsepoort, olie op doek, Jul Merckaert