Ninoofsepoort is een niemandsland

woensdag 15 januari 2014
Terug naar overzicht

Ninoofsepoort is een niemandsland

Begin januari vond er een schietincident plaats aan de Ninoofsepoort. Een jongeman op weg met de fiets kreeg een schot in zijn rug. Er brak een storm van verontwaardiging los, en terecht. De Ninoofsepoort is een niemandsland en een ongure plaats. Nochtans zijn er ook al jaren plannen om de Ninoofsepoort heraan te leggen. Al vijf jaar, sinds Pascal Smet geen minister meer is, liggen die plannen in de kast. Jef Van Damme is buurtbewoner en volgt het dossier. Een overzicht. 

Waarover het gaat het?

De heraanleg van de Ninoofsepoort wordt gefinancierd en uitgevoerd door Beliris. Beliris is een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Beliris-projecten moeten de uitstraling van Brussel verbeteren als hoofdstad van België en Europa. Het project Ninoofsepoort behelst het neerhalen van een deel van de bestaande gebouwen, een nieuwe inrichting van het verkeer en als kroon op het werk een groot park als ontmoetingsruimte. Dat laatste is een welgekomen ingreep in de drukbevolkte wijk. Er is vandaag immers weinig publieke ruimte of groen.

Welk parcours is al doorlopen?

  • 2009: de toenmalige gewestelijke regering keurt de heraanleg van de Ninoofsepoort goed. Hetgeen nog moet gebeuren: (stedenbouwkundige) goedkeuringen verkrijgen en de werken uitvoeren. Beliris zal de werken uitvoeren en betalen.

  • 2010: minister Grouwels neemt het project op in haar meerjarenplanning. De realisatie ervan is voorzien in 2010-1011

  • Maart 2011: de vergunning wordt aangevraagd. De plannen zijn t.o.v. 2009 ongewijzigd = Er is dus al twee jaar vertraging, waarvoor geen reden.

  • September 2011: de overlegcommissie geeft een positief advies en formuleert opmerkingen

  • Maart 2013: officiële aanvraag door het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) aan Beliris om de plannen aan te passen = 1,5 jaar vertraging, waarvoor geen reden

  • November 2013: minister Madrane antwoordt dat hij de gewijzigde plannen nog niet heeft ontvangen en dat hij bijgevolg de definitieve toelating niet kan geven = minstens een half jaar vertraging

 

Conclusie: 4 jaar vertraging

De heraanleg van de Ninoofsepoort heeft ondertussen vier jaar vertraging opgelopen zonder goede reden. De heraanleg heeft gewoon geen prioriteit. Er ontbreekt een piloot aan het stuur. Geen enkele beleidsmaker wil de verantwoordelijkheid opnemen. Op vragen aan de drie betrokken ministers Laurette Onkelinx (Beliris), Brigitte Grouwels (Openbare Werken) en Rachid Madrane (Stedenbouw) is het antwoord doorgaans “ik doe het nodige, het probleem ligt bij iemand anders.” De hete aardappel wordt doorgeschoven. Zo gaat het natuurlijk niet vooruit. Maar de Ninoofsepoort is dringend: het is een niemandsland, op de grens van drie gemeenten. Het gebied zou net mensen moeten verbinden en samenbrengen. 

Drijf het tempo op en maak van Brussel een aangename stad

Brusselse regering, this is your wake-up call. Voor het project Ninoofsepoort: duid een pilootminister aan, iemand die het project trekt. Die minister kan ook de link maken met de projecten rond huisvesting op de site. Maar er is meer aan de hand. De Ninoofsepoort is niet het enige Beliris-project dat lang aansleept. Dat moet anders. Integreer de administratie van Beliris in de gewestelijke administratie, opdat deze administraties beter samenwerken. Zo schudden ze de Brusselse regering wakker en gaan de Beliris-projecten veel sneller vooruit. Dat het nodig is, staat buiten kijf.

Lees hier het antwoord op de vragen aan Onkelinx, Grouwels en Madrane