Ombudsdienst voor Brussel

maandag 05 november 2018
Terug naar overzicht

Ombudsdienst voor Brussel

Vandaag keurde de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement de oprichting goed van een Brusselse ombudsdienst.

De ombudsdienst komt er in de nasleep van het Samusocial-schandaal. Het Brussels Parlement heeft sindsdien nagedacht over goed bestuur: transparantie over de vergoeding van mandaten, decumul, de openbaarheid van bestuursdocumenten, de oprichting van een Brusselse ombudsdienst,… Voor de ombudsdienst is er nu groen licht.

Transparantie

Transparantie en openbaarheid van bestuur zijn de beste garantie op het structureel verankeren van goed bestuur bij de overheid. Wie weet dat zijn of haar handelingen openbaar zijn (en dat iedereen ze dus kan opvolgen), zal betere beslissingen nemen. En zal die beslissingen ook beter motiveren. Zo hoort het.

Ook voor gemeenten

Als ze dat willen, kunnen gemeenten ook de Brussels ombudsman of -vrouw inschakelen. Ik hoop dat de Brusselse gemeenten op dat aanbod ingaan. Een Brusselaar weet niet altijd bij welk bestuursniveau (gewest of gemeente) hij moet aankloppen met een bepaalde vraag.

Mijn gemeente Molenbeek wil alleszins werk maken van ‘good governance’. Ook in andere gemeenten met sp.a in de meerderheid is dat het geval. Dat is een positieve evolutie.

Ik hoop dat de ordonnantie inzake openbaarheid van bestuursdocumenten ook snel rond geraakt.

De ombudsman of -vrouw gaat aan de slag in de loop van 2019. Ik hou u op de hoogte.

Foto: Gaucheretpark Schaarbeek (door Jean-Paul Rémy)