Ondergrondse fietsparking aan Beurs in 2014

maandag 24 juni 2013
Terug naar overzicht

Ondergrondse fietsparking aan Beurs in 2014

Mobiliteitsminister Grouwels pikt voorstel van Jef Van Damme (sp.a) en Ans Persoons (sp.a) op

In augustus vorig jaar pleitten Ans Persoons en Jef Van Damme voor een ondergrondse bewaakte fietsparking in metrostation Beurs: “Onder een autovrij Beursplein hoort een fietsparking.” Ondertussen is Ans Persoons schepen in de Stad Brussel waar het College werk maakt van een autovrij Beursplein. Mobiliteitsminister Brigitte Grouwels antwoordde dan weer op een vraag van parlementslid Jef Van Damme (sp.a) dat er in 2014 effectief een ondergrondse fietsparking komt aan het Beursplein.

Jef Van Damme: “Er zijn steeds meer fietsers in Brussel, maar fietsdiefstal en het gebrek aan fietspaden en fietsparkings blijft een drempel. Het volstaat niet te zeggen dat mensen de fiets op moeten, je moet ook infrastructuur aanbieden. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik ben tevreden dat minister Grouwels ons voorstel voor een fietsparking in metrostation Beurs wil realiseren.”

De fietsparking zal onderdeel uitmaken van de renovatie van het metrostation die start in 2014.

Jef Van Damme interpelleerde minister Grouwels over de fietsparkings aan metrostations. Daaruit blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. “Niet alleen zijn zes stations waaronder Kruidtuin nog niet uitgerust met stallingen, de parkings aan minstens zeven stations zitten structureel volledig vol,” zegt Jef Van Damme. Minister Grouwels kondigde op hetzelfde moment wel aan dat de renovatie van metrostation Beurs aangewend zal worden om er een ondergrondse fietsparking aan te leggen. Hiermee pikt ze het voorstel van sp.a van augustus 2012 op.

Ans Persoons: “Doordat er steeds meer fietsers zijn in Brussel zitten fietsenstallingen in het centrum bomvol. Tegelijkertijd stijgt het aantal fietsdiefstallen. In Brussel worden nu al meer fietsen dan auto’s gestolen. Daarom moeten we investeren in de nodige infrastructuur. Het Beursplein heeft nood aan een ruime, bewaakte fietsstalling en het metrostation is er de ideale locatie voor.”

sp.a vraagt nu meer duidelijkheid over de planning, het aantal plaatsen, de beveiliging, het beheer, de concrete locatie en de manier waarop de fietsparking kan bereikt worden.