Op het verkeerde spoor

woensdag 02 maart 2011
Terug naar overzicht

Op het verkeerde spoor

In plaats van 100 militairen hebben de probleemstations in Brussel 100 bouwvakkers nodig.

De laatste weken is er veel inkt gevloeid over het openbaar vervoer in en rond Brussel. En terecht. Op 15 februari legt het personeel van de Brusselse MIVB het openbaar vervoer in de hoofdstad volledig plat naar aanleiding van een zoveelste geval van agressie op de metro. De stoere verklaringen zijn niet van de lucht. Brussels minister-president Charles Picqué en bevoegd minister Brigitte Grouwels beloven privébewakingsfirma's in de metro. Federaal vicepremier Onkelinx doet daar nog een schepje bovenop en belooft 100 gedemilitariseerde soldaten.

Inderdaad, de agressie in de metrostations steeg het voorbije jaar met 40%. Maar de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het openbaar vervoer kan vooral verbeterd worden door de beschikbare middelen beter te gebruiken. Dure woorden bedaren misschien de gemoederen, ze zijn niet het juiste antwoord.

Probleemstations

In juni 2010 deed sp.a-Brussel een grootschalig onderzoek naar de netheid en het onveiligheidgevoel in de Brusselse metro (Metr-O-Net.be). Met een gemiddelde score van 4/10 is de situatie in heel wat metrostations ronduit schrijnend. Station Bockstael is een vochtig, donker en stinkend kruipgat zonder openbare toiletten of stewards. Simonis en Koning Boudewijn zijn onveilig en vuil. In vele stations zijn de roltrappen permanent in panne. De vervanging ervan en de installatie van liften in Zwarte Vijvers en Graaf van Vlaanderen laten letterlijk jaren op zich wachten. Overal vind je donkere hoeken. Niet toevallig zijn de stations met de laagste score ook de stations met de meeste criminaliteit. Ik stel een direct verband vast tussen slecht onderhouden infrastructuur, overlast en onveiligheid. 

Infrastructuur

Men zou kunnen verwachten dat deze probleemstations prioritair worden aangepakt in het investeringsplan van de bevoegde minister Grouwels. Een effectieve verlichting, werkende roltrappen, een leesbare inrichting en een betere netheid dragen bij tot een veiligere stationsomgeving. Maar toch maakt minister Grouwels een heel andere keuze. Probleemstations worden aan hun lot overgelaten in het voordeel van de betere buurten. De keuze valt op  de renovatie van stations als Josephine-Charlotte, Roodebeek en Delta terwijl de echte nood ligt in Noord-West-Brussel. Metrostations als Bockstael, Graaf van Vlaanderen, Zwarte Vijvers, Koning Boudewijn en Simonis zijn om onbegrijpelijke redenen niet opgenomen in het plan.  

Stewards

Wie regelmatig het openbaar vervoer gebruikt, vraagt zich al eens af wat de meerwaarde is van de aanwezigheid van stewards op de perrons. Uit cijfers die ik heb opgevraagd bij de bevoegde minister, blijkt dat de 160 stewards gemiddeld slechts twee boetes uitschrijven per jaar. Dat kan twee dingen betekenen: ofwel is er geen overlast in de Brusselse metro, ofwel zijn de stewards niet effectief.  Wij blijven voorstander van de stewards die sp.a in de vorige legislatuur zelf heeft ingevoerd. Ik heb de indruk dat de huidige regering de stewards aan hun lot overlaat. Ik pleit voor een herwaardering van de functie van steward door een betere opleiding en opvolging van hun werk. Bovendien moeten zij hun sanctionerende bevoegdheid ten volle uitoefenen. Naar aanleiding van de pendelchaos op 15 februari schreef Erwin Mortier in een opiniestuk in De Standaard dat het openbaar vervoer een gedaante is waarin de sociaaldemocratie aan ons verschijnt. Het is de taak van politici om toegankelijk, proper en veilig openbaar vervoer te garanderen voor iedereen. Dit betekent dat onze aandacht in de eerste plaats moet gaan naar het wegwerken van zwarte punten op het metronet. In plaats van 100 militairen hebben de probleemstations in Brussel 100 bouwvakkers nodig. 

 

meer info: www.metr-o-net.be