Openbaarheid van bestuur

dinsdag 23 april 2019
Terug naar overzicht

Openbaarheid van bestuur

Het Brussels Parlement keurde vandaag een ordonnantie goed die de openbaarheid van bestuur in Brussel moet verbeteren. Ik ben tevreden dat mijn resolutie uit 2017 de dingen in beweging heeft gezet.

De nieuwe wetgeving is een grote stap vooruit. Nu moet de uitvoering nauwgezet worden opgevolgd.

In 2017, in de nasleep van de Samusocial crisis, werd in het Brussels Parlement een werkgroep ‘goed bestuur’ opgericht. Mijn resolutie werd door quasi het volledige Brusselse Parlement gesteund en droeg de regering op om de openbaarheid van bestuur van de verschillende bestuursniveaus in Brussel (gewest, GGC, gemeenten, OCMW’s, …) gevoelig te verbeteren.

Klaar en duidelijk

Een transparant bestuur is erg belangrijk. Burgers hebben het recht te weten welke beslissingen bestuurders nemen. Besturen die weten dat de burger over de schouder meekijkt zijn ook geneigd betere beslissingen te nemen en hun beslissingen beter te motiveren.

De wetgeving is nu duidelijk. De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (die toekijkt op de openbaarheid van bestuursdocumenten) krijgt meer armslag. Er zijn sancties voor besturen die in gebreke blijven. Het Parlement bepaalde dat besturen die documenten weigeren te overhandigen daartoe kunnen gedwongen worden met de politie of een deurwaarder.

Blijven opvolgen

Dit is een grote stap. Het Parlement heeft een belangrijk dossier tot een goed einde gebracht. Nu moeten we de uitvoering van deze wetgeving nauwkeurig opvolgen. We zullen de nieuwe wetgeving evalueren en bijsturen indien nodig.

De nieuwe wetgeving werd vandaag gestemd in een gezamenlijke commissie van het Brussels Parlement, de GGC en de COCOF. Later moeten ook de plenaire vergaderingen het dossier nog goedkeuren.