Openbaarheid van bestuur

woensdag 18 april 2018
Terug naar overzicht

Openbaarheid van bestuur

De beslissingen van de Brusselse regering staan binnenkort online. Dat heeft de regering beslist in het kader van haar beleid voor meer openbaarheid van bestuur.

Het Brussels gewest neemt openbaarheid van bestuur ernstig. Het Brusselse parlement keurde eind november al een eigen ordonnantie goed over openbaarheid van bestuur. De Brusselse regering volgt en keurde zopas een wetsontwerp ter zake goed. Ze trekt 470.000 euro uit voor meer transparantie. Ze gaat daarbij veel verder dan de Vlaamse, Waalse en federale regering.

Aan de slag

Binnenkort vindt u deze documenten online:

Beslissingen van de Brusselse regering

Bijhorende nota’s

Beslissingen van gemeenteraden

Beslissingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC en van de Cocof. Zij zijn bevoegd voor cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn in Brussel

Beslissingen van intercommunales, zoals elektriciteitsmaatschappijen

De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) krijgt ook meer bevoegdheid. Vandaag kan ze de Brusselse besturen alleen maar adviseren om documenten openbaar te maken. Dat advies wordt vaak niet gevolgd. Daar komt dus verandering in. De commissie kan voortaan zelf documenten vrijgeven.

Verder mag u ook weten wie werkt op welk kabinet. Die personeelslijsten worden openbaar gemaakt. Daarnaast komt er ook een onafhankelijke ombudsman of -vrouw voor de Brusselse gemeenten. Elsene en Schaarbeek hadden er al één. De ombudsdienst is bevoegd voor de gemeenten die geen eigen ombudsman of - vrouw in dienst hebben.

En bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie?

Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), waarin de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden zetelen, heeft een college. Het VGC-college bepaalt zelf de regels inzake openbaarheid van bestuur. Ik ga ervan uit dat het college die regels gaat aanpassen en werk zal maken van meer openheid over beleidsbeslissingen.

Ik ben blij met deze evolutie. Mijn partij sp.a zette ‘openbaarheid van bestuur’ in januari 2017 op de agenda. Een goed idee hou je niet tegen.

 

Beeld: reporters