Park aan Ninoofsepoort nog niet in zicht

donderdag 12 juli 2012
Terug naar overzicht

Park aan Ninoofsepoort nog niet in zicht

Vandaag verdeelt Brussels Parlementslid en Molenbeeks schepen van mobiliteit Jef Van Damme opnieuw een flyer aan de buurt rond de Ninoofsepoort. Deze buurt ligt er slecht bij, de verkeerssituatie is er gevaarlijk en er is een grote nood aan meer groen en speelruimte. Al sinds 2008 liggen de plannen voor de heraanleg van de buurt klaar! Hierdoor zou het verkeer rond de Ninoofse Poort veiliger worden. Er zou ook een groot park komen.

“Dit project is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de kanaalzone”, zegt Jef Van Damme.   “Dan wordt de Ninoofsepoort een echte stadspoort met een grote park- en speelzone en met een wandelpromenade langs het kanaal. Maar... ondertussen is het vier jaar later en zijn de werken nog altijd niet gestart.”

Jef Van Damme blijft bij de minister aandringen op de start van de werken. Voorlopig weigert de minister om een nieuwe timing te geven.

Hier alvast een overzicht van de stappen die al genomen zijn in dit project:

Eind 2008: goedkeuring ontwerp van heraanleg Ninoofsepoort door Brusselse regering

December 2010: Jef Van Damme verdeelt flyer om spoed achter het dossier te zetten

Augustus 2010: Bouwaanvraag pas in 2010 ingediend door vernieuwde Brusselse regering. Deze bouwaanvraag werd onvolledig verklaard

Juni 2011: volledige bouwaanvraag ingediend

Augustus 2011: Jef Van Damme verdeelt flyer om aan te kondigen dat openbaar onderzoek zal starten

September- oktober 2011: het openbaar onderzoek is van start gegaan

December 2011: gemeente Molenbeek gaf haar advies

Juli 2012: Jef Van Damme verdeelt flyer

Jef Van Damme interpelleert minister Grouwels regelmatig over dit dossier:

13-06-2012: de planning voor de heraanleg van de Ninoofsepoort

15-02-2012: de planning voor de heraanleg van de Ninoofsepoort

06-07-2012:  stand van zaken dossier heraanleg Ninoofsepoort

15-12-2010: Procedure gevolgd bij de heraanleg van de Ninoofsepoort

17-03-2010: Stand van zaken in het dossier van de heraanleg van de Ninoofsepoort