Als Brussels parlementslid focus ik vooral op mobiliteit, openbaar vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Nieuwsberichten over mijn verwezenlijkingen, plannen, ideeën en suggesties in het Brussels parlement vind je via de tagcloud bruparl.

Mijn vragen en interpellaties in het Brussels parlement vind je op de site van het Brussels parlement. Ga naar de tweede tab 'BHP - vragen' en geef dan bij de indieners mijn naam in). 

 

ACTIES

Climate boat

Ik trok met Willem Stevens naar de Klimaattop in Parijs in november 2015 en bezocht onderweg duurzame initiatieven i.v.m. energie.  

Metr-o-net

Tijdens de vorige legislatuur (2004-2009) controleerde ik jaarlijks alle  Brusselse (pre-)metrostations op netheid, toegankelijkheid, openbare toiletten, veiligheid... onder de noemer metr-o-net. Mijn bevindingen vind je op de site.

Mobiliteitsplan voor Brussel

In Brussel rijden bus en tram zich vast in autofiles. Er zijn weinig fietspaden. sp.a Brussel deed een radicaal voorstel tijdens de vorige legislatuur (2009-2014) om het verkeer vlotter te laten gaan, zonder dat het ten koste gaat van drukbevolkte wijken. 

MyCanal

Een droom voor het kanaal van Brussel. Het kanaal moet het nieuwe centrum worden van Brussel, waar er ruimte is om te wonen, sporten en werken. Een voorstel uit 2011.

Climate bike

In 2009 fietste ik met Willem Stevens naar de klimaattop in Kopenhagen. 

 

PARLEMENTAIRE INITIATIEVEN

Gerangschikt per thema:

 Mobiliteit

  - Voetgangers, fietsen en infrastructuur

  - MIVB

  infrastructuur

  dienstverlening

  netheid

  andere

  - gemotoriseerd verkeer

  infrastructuur

  autodelen

  parkeerbeleid

  andere

  - NMBS

  - haven

  - luchthaven

 

Openbare werken

Stedenbouw

Gebouwen

 

2014-12-16 "Welcome Packs" van Net Brussel (IP)

2015-02-03 Afdwingen van dwangsommen in het dossier van de nachtvluchten  (TIP)

2015-01-19 Belasting op de inverkeerstelling (MV)

2015-03-31 Beleid rond warmtenetten (IP)

2015-03 Bestedingsgraad van gewestelijke subsidies voor de 19 Brusselse gemeenten (DV)

2015-04-15 Blunder van het BIM in het dossier van de groene wandeling op het traject van de Kleine Zenne (SV)

2015-03-06 Energiepremies (SV)

2015-03-31 Gezondheidseffecten van ultrafijnstof afkomstig van het luchtverkeer (IP)

2015-02-27 Houding van het BIM met betrekking tot het dossier van de groene wandeling op het traject van de kleine Zenne (MV)

2014-12-16 Huur en de gebruikskosten van het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel (TIP)

2015-03-31 Impasse binnen de Nationale Klimaatcommissie (IP)

2015-03-13 Mededeling aan de Europese Commissie van de cijfers betreffende de broeikasgasemissies voor 15 maart 2015 (DV)

2015-03-18 Opstellen van ongebruikte daken van openbare gebouwen (MV)

2014-12-16 Park van de Kleine Zenne in het kader van het wijkcontract Passer (MV)

2015-03-15 Parkeerbeleid in het Jubelpark (SV)

2015-05-05 Parking in het jubelpark (MV)

2015-04-15 Parkje aan het Monument van de Arbeid (SV)

 

MOBILITEIT

Voetgangers, fietsen en infrastructuur 

2015-02-03: Plaatsing van verkeersborden B22 en B23 (SV)* 

2014-01-10: De opvolging en het aantal controles op werven wat bereft fiets- en voetgangersveiligheid (SV)*

2013-04-24: De aanleg van voetgangerszones (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-03-15: Bedrijfsvervoersplannen, vraag nr. 284 (SV)* 

2013-03-20: Schoolvervoersplannen, vraag nr. 280 (SV)* 

2013-03-20: Toolbox Mobiliteit, vraag nr. 279 (SV)*

2013-03-20: Budgettaire doelstellingen van het Iris II-plan voor het metronet, vraag nr. 974 (SV)* 

2013-03-20: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan, vraag nr. 972 (SV)*

2013-03-20: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan voor het tramnetwerk, vraag nr. 976 (SV)*

2013-03-20: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan voor de VICOM-projecten, vraag nr. 975 (SV)* 

2013-06-10: Stand van zaken van het rechts afslaan van fietsen aan een rood licht, vraag 309 (SV)*

2013-05-13: Gebruik van digitale informatietechnologie ten voordele van de Modal Shift, vraag nr. 970 (SV)*

2013-04-30: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan voor de fiets, vraag nr. 973 (SV)* 

2013-02-20: De uitbouw van de GFR en het aantal kilometers gerealiseerde fietspaden (MV)* - commissie Infrastructuur

2012-05-09: de aanleg van het fiets-GEN, een gewestelijk expresnet voor de fietser (SV)*

2012-02-27: Aantal aangelegde kilometers fietspad, vraag nr. 845 (SV)*

13-06-2012: het voetgangersplan (TIP)* commissie Infrastructuur

17-12-2011: fietsdiefstallen in het Brussels Gewest (SV)*

18-01-2012: de voorstellen om het verkeersreglement te wijzigen in het voordeel van de fietser (IP)* - commissie Infrastructuur

18-11-2011: het aantal aangelegde kilometers fietspad (SV)*

6-10-2011: de kostprijs van de uitgevoerde campagnes (SV)* 

13-07-2011: uitvoering resolutie over de aanleg van een gewestelijk expresnet voor de fietser tussen de gemeenten uit de Rand en Brussel(MV)* - commissie Infrastructuur

10-06-2011: fietsparkeerbeleid en fietsboxen en methode toegepast om fietsverplaatsingen te tellen (TIP)* - plenaire vergadering

30-03-2011: aantal aangelegde kilometers fietspad (TIP)* - commissie Infrastructuur

23-02-2011: onderhoud van gewestelijke fietspaden - commissie Mobiliteit

18-11-2009: uitspraken van de minister op de gewestelijke fietscommissie over de fietsinfrastructuur in Brussel in het jaar 2010 en 2011 (MV)* - commissie Infrastructuur

MIVB

Infrastructuur

2014-02-26: De applicatie om burgers te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-05-16: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan, vraag nr. 972 (SV)*

2013-05-16: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan voor het metro-net, vraag nr. 974 (SV)*

2013-05-16: Zwarte punten voor het openbaar vervoer, vraag nr. 969 (SV)*

2013-06-13: Werken in de Brusselse metro, vraag nr. 1017 (SV)*

2013-05-13: Budgettaire doelstellingen in het Iris II-plan voor het tramnetwerk, vraag nr. 976 (SV)*

2013-03-13: De heraanleg van de kleine Ring tussen de Ninoofse poort en het Zuidstation (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-02-20: De heraanleg van het Rogierplein (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-02-20: De planning voor de heraanleg van de Ninoofsepoort (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-02-20: De duurzame ontsluiting van de Erasmus Hogeschool (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-02-20: Een nieuwe tram aan Tour & Taxis en de Picardpasserel (MV)* - commissie Infrastructuur

23-05-2012: een groene golf voor het openbaar vervoer door het afstemmen van verkeerslichten (MV)* - commissie Infrastructuur

15-03-2012: De recente bouwaanvraag van de ontwikkelaar van Tour & Taxis (IP)* - commissie Ruimtelijke ordening

15-03-2012: nr. 161 de brandbeveiliging van de toegangspoortjes in de metro (SV)*

15-02-2012: de nieuwe tramlijn die Brussel-Noord via Thurn & Taxis verbindt met Bockstael (MV)* - commissie Infrastructuur

11-01-2012: Het succes van de toegangspoortjes - commissie Infrastructuur

30-03-2011: Plannen voor een sneltram tussen Brussel en Pajottenland (IP)* - commissie Infrastructuur

30-03-2011: stand van zaken werken metrostation Graaf van Vlaanderen (MV)* - commissie Infrastructuur

Dienstverlening

2014-01-22: De liften in de metrostaions, vraag nr. 1126 (SV)*

2014-03-05: De nieuwe alarmknoppen in de metrostations, vraag nr. 1151 (SV)*

2014-01-23: De renovatie van metrostation Kunst-Wet, vraag nr. 1124 (SV)*

2014-01-10: Bankautomaten in de metrostations, vraag nr. 1125 (SV)*

2013-12-14: De aankoop van propere voertuigen door de MIVB, vraag nr. 910 (SV)*

2013-04-17: De omleiding van tramlijnen 92 en 94 langs het Centraal Station (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-02-28: De verlenging van tramlijn 94 tot Roodebeek BG, vraag nr. 968 (SV)*

2013-03-07: Drukke buslijnen, vraag nr. 966 (SV)*

2013-03-07: Regelmaat en de reissnelheid van lijn 87, vraag nr. 965 (SV)*

2013-05-15: Werken in de Brusselse metro, vraag nr. 1017 (SV)*

2013-05-23: Frequentie van buslijn 17, vraag nr. 989 (SV)* 

2013-06-10: Toegankelijkheid van de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1001 (SV)* 

2013-02-06: Een betere verbinding met het openbaar vervoer voor het UZ Brussel (IP)* - commissie Infrastructuur

12-12-2012: De intelligente snelheidsassistentie voor een hogere verkeersveiligheid (IP)* - commissie Infrastructuur

07-12-2012: inlassen van een extra eindpunt op kwetsbare lijnen (SV)*

27-07-2012: frequentie van de MIVB-lijnen op de Noord-Zuidverbinding (SV)*

27-07-2012: Het inlassen van een extra eindpunt op kwetsbare lijnen, vraag nr. 841 (SV)*

30-03-2012: de toegankelijkheid van de Brusselse metro- en premetro-stations (SV)*

08-02-2012: evaluatie van de inperking van lijn 17 (MV)* - commissie Infrastructuur

23-01-2012: nr. 679 de dienstverlening, reistijden en reissnelheid van drukke lijnen

21-12-2011: de gereserveerde zitplaatsen bij het openbaar vervoer voor 65-plussers (MV)* - commissie Infrastructuur

12-10-2011: Het afstemmen van de verkeerslichten ter verbetering van de snelheid van tram en bus (IP)* - commissie Infrastructuur

f11-05-2011: de aanpassing van de buslijn 53 om het UZ in Jette beter te ontsluiten (MV)* - commissie Infrastructuur

29-03-2011: Conventie tussen gemeente en Gewest over de nieuwe uniforme schuilhuisjes - commissie Mobiliteit

23-02-2011: De frequenties van de MIVB-lijnen op de Noord-Zuidverbinding - commissie Mobiliteit

16-02-2011: Integratie van andere vervoersbewijzen in de Mobibkaart (MV*) - commissie Infrastructuur

19-11-2010: inlassen extra eindpunt in het midden van een buslijn van de MIVB - commissie Mobiliteit

30-06-2010: klantvriendelijkheid van de buschauffeurs van de MIVB (MV)* - commissie Infrastructuur

30-06-2010: integratie van Villo en Cambio in de MOBIB-kaart (MV)* - commissie Infrastructuur

10-03-2010: De verhoging van de frequenties op 13 lijnen van de MIVB (MV)* - commissie Infrastructuur

06-01-2010: Inperking van lijn 17 van de MIVB (MV)* - commissie Infrastructuur

28-10-2009: ontsluiting van Neder-over-Heembeek met het openbaar vervoer (MV)* - commissie Infrastructuur

Netheid en veiligheid

2014-03-27: de veiligheid in de Brusselse metro-en premetrostations, vraag nr. 1172 (SV)*

2014-03-27: de toiletten in de Brusselse metro-en premetrostations, vraag nr. 1171 (SV)* 

2014-03-27: de netheid in de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1170 (SV)* 

2013-04-24: Toegankelijkheid van de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1001 (SV)*

2013-05-23: Toiletten in de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1000 (SV)* 

2013-06-06: Netheid in de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1003 (SV)* 

2013-06-06: Veiligheid in de Brusselse metro- en premetrostations, vraag nr. 1002 (SV)* 

2013-06-13: De luchtkwaliteit in de metro, vraag nr. 1006 (SV)* 

25-05-2012: de veiligheid van de voetgangers langs de tramlijnen ten gevolge van recente ongevallen (DV)* - plenaire vergadering

23-05-2012: de veiligheid van trams (TIP)* - commissie Infrastructuur

30-03-2012: de netheid van de Brusselse metro- en premetrostations (SV)*

30-03-2012: de toiletten in de Brusselse metro- en premetrostations (SV)*

30-03-2012: de veiligheid van de Brusselse metro- en premetrostations (SV)*

18-05-2011: Netheid en de toiletten in de Brusselse metro- en premetrostations (IP)* - commissie Infrastructuur

02-02-2011: Afwezigheid van brandblusapparaten in metro's en metrostations (MV*) - commissie Infrastructuur

17-11-2010: Netheid en de toiletten in de Brusselse metro- en premetrostations (IP)* - commissie Infrastructuur

20-07-2010: De netheid en de toiletten in de Brusselse metro- en premetrostations - commissie Mobiliteit

03-02-2010: Openbare netheid van de MIVB-stations en het gebrek aan openbare toiletten (MV)* - commissie Infrastructuur

Andere

2014-05-14: het faillisement van NV Cheval Noir, vraag nr. 1303 (SV)*

2014-05-14: het publiek maken van milieuinformatie door Delcredere, vraag nr. 1302 (SV)*

2013-11-28: De MIVB-abonnementen voor 65-plussers (SV)*

2013-12-24: Het ontbreken van info- en aanmeldpalen bij Villo!-stations (SV)*

2012-12-20: Aansluiting en het verbruik van elektriciteit aan Villo-stations en bus- en tramhaltes, vraag nr. 258  (SV)*

2013-03-07: Stand van zaken van de verkeerlichtenbeïnvloeding in het kader van VICOM, vraag nr. 967 (SV)*

2013-03-07: Stand van zaken van de aangekondigde VICOM-projecten, vraag nr. 964 (SV)*

2013-04-24: De verhuis van de autohandel in de Heyvaertwijk naar de voorhaven (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-03-20: Gebruik van digitale informatietechnologie ten voordele van Modal Shift, vraag nr. 970 (SV)*

2013-03-20: Zwarte punten voor het openbaar vervoer, vraag nr. 969  (SV)*

2013-04-24: De werking van Co-Mobility (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-03-29: Campagnes binnen bevoegdheden Openbare Werken, Vervoer, Informatica en Haven van Brussel, vraag nr. 992 (SV)*

2013-06-14: De eventuele aankoop van hybride bussen door de MIVB (DV)* - plenaire

2013-07-03: De onbenutte lokalen en ruimtes in de Brusselse metro (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-06-13: Het MIVB-schoolabonnement voor studenten tussen 12 en 24 jaar, vraag nr. 993 (SV)* 

2013-02-20: De doelstelling voor propere voertuigen voor de MIVB (IP)* - commissie Infrastructuur

19-12-2012: De publiciteit van Interparking bij de MIVB (MV)*  - commissie Infrastructuur

20-12-2012: De aansluiting en het verbruik van elektriciteit aan Villostations en bus- en tramhaltes, vraag nr. 916 (SV)*

20-12-2012: De aankoop van propere voertuigen door de MIVB, vraag nr. 910 (SV)*

07-11-2012: De luchtkwaliteit in de metro (IP)* - commissie infrastructuur

27-07-2012: het ethisch handvest met betrekking tot reclame (SV)*

17-11-2010: Reclame voor auto's op bussen van de MIVB (MV)* - commissie Infrastructuur

16-07-2010: reclame voor kansspelen op de bussen van de MIVB (DV)* - plenaire vergadering

30-06-2010: uitvoering ordonnantie houdende organisatie openbaar vervoer tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest(TMV)* - commissie Infrastructuur

26-03-2010: het verzaken aan de aankoop van twintig nieuwe groene bussen door de MIVB (DV)* - plenaire vergadering

20-01-2010: Groene stroom van de MIVB (MV)* - commissie Infrastructuur

 

Gemotoriseerd verkeer

 infrastructuur

2015-03-15: Parking in het Jubelpark (MV)* - commissie Leefmilieu en Energie

2015-02-13: Parkeerbeleid in het Jubelpark (SV)* 

2013-04-24: De verhuis van de autohandel in de Heyvaertwijk naar de voorhaven (MV)* - commissie Infrastructuur

25-04-2012: de stand van zaken van de uitbreiding en bouw van overstapparkings in het Brussels Gewest (IP)* - commissie Infrastructuur

27-02-2012: de invoering van een kilometerheffing in de GEN-zone (MV)* - commissie Infrastructuur

10-10-2011: de inplanting van kantoren en winkelruimte van Decathlon in Brussel en de mobiliteitsimpact (SV)*

06-04-2011: Modernisering ter verbetering van de veiligheid in de autotunnels (MV)* - commissie Infrastructuur

28-04-2010: integratie van kunstwerken bij de heraanleg van de kleine westelijke ring (MV)* - commissie Infrastructuur

26-03-2010: overleg met het Vlaams Gewest over de uitbreiding van de Brusselse Ring en het overleg met Vlaanderen daaromtrent (DV)* - plenaire vergadering

04-11-2009: Regeringsstandpunt betreffende de uitbreiding van de Brusselse ring - commissie Mobiliteit

autodelen

06-07-2011: contract tussen Zen Car en gewest (MV)* - commissie Infrastructuur

08-11-2010: Meerkosten van Cambio-gebruik voor onervaren bestuurders - commissie Mobiliteit

26-05-2010: Uitsluiten jonge Brusselaars die minder dan 2 jaar een rijbewijs bezitten van Cambio autodelen (MV)* - commissie Infrastructuur

 parkeerbeleid

2013-03-20: Gewestelijke takeldienst voor foutparkeerders, vraag nr. 971 (SV)*

2013-06-12: Het fietsparkeren aan metrostations (IP)* - commissie Infrastructuur

2013-04-24: Stand van zaken van de parkeergeleiding door de installatie van dynamische borden, vraag 1014 (SV)*

09-11-2011: wildparkeren in de omgeving van het Zuidstation (TIP)* - commissie Infrastructuur

13-07-2011: parkeerplan van de gemeente Anderlecht en de uitvoering van de parkeerordonnantie (IP)* - commissie Infrastructuur

17-11-2010: Stand van zaken telebewegwijzering (TMV)* - commissie Infrastructuur

09-06-2010: Implementatie van het Gewestelijk parkeerbeleid (TIP)* - commissie Infrastructuur

 andere

23-10-2013: De assistentiehonden in taxi’s (SV)*

2013-05-28: De nachtvluchten over de kanaalzone en de overlast door het vluchtplan (IP)* - commissie Leefmilieu

2013-07-03: Het verbod op quads in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MV)* - commissie Infrastructuur

2013-07-10: De evenementenvervoerplannen van Bruksellive en Couleur Café (TIP)* - commissie Infrastructuur

2013-05-23: Campagnes binnen bevoegdheden van minister Grouwels, vraag nr. 992 (SV)* 

2013-02-20: Het verbod op quads in het BHG (MV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Huytebroeck, vraag nr. 562 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Cerexhe, vraag nr. 928 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Madrane, vraag nr. 244 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Doulkeridis, vraag nr. 562 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet De Lille, vraag nr. 265 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Grouwels, vraag nr. 935 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Picqué, vraag nr. 547 (SV)*

2013-02-05: Het wagenpark van het kabinet Vanhengel, vraag nr. 216 (SV)*

27-07-2012: taxicheques en gemeentelijke initiatieven inzake sociaal vervoer (SV)*

03-07-2012: de organisatie van de taxisector (SV)* 

13-06-2012: de verhuis van de autohandel van de Heyvaertwijk naar de voorhaven (IP)* - commissie Infrastructuur

02-05-2012: de invoering en naleving van het quadverbod (MV)* - commissie Infrastructuur

02-05-2012: de stand van zaken van het goederenvervoerplan (MV)* - commissie Infrastructuur

08-06-2011: Verbod op quads in het BHG (IP)* - commissie Infrastructuur

21-06-2010: De taxicheques en gemeentelijke initiatieven inzake sociaal vervoer - commissie Mobiliteit

05-05-2010: Fileprobleem in Brussel (IP)* - commissie Infrastructuur

05-05-2010: Oplaadpunten voor elektrische wagens in Brussel (MV)* - commissie Infrastructuur

28-04-2010: Aanpak van de mobiliteitsuitdagingen van het jaarlijks festival Couleur Café (MV)* - commissie Infrastructuur

23-04-2010: organisatie Irisfeest en eventuele beslissing de Vijfhoek te sluiten voor het verkeer (DV)* - plenaire vergadering

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet De Lille - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Vanraes - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Kir - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Huytebroeck - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Cerexhe  - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Picqué - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Grouwels - commissie Mobiliteit

09-10-2009: Het aantal wagens ter beschikking van het kabinet Doulkeridis - commissie Mobiliteit

 NMBS

19-11-2012: De afgeschafte treinen in het Brussels gewest (MV)* - commissie Infrastructuur

19-10-2011: De impact van de afschaffing van 170 treinen door de NMBS op de mobiliteit in Brussel (DV)*- plenaire vergadering

  Haven

2013-03-06: De drijvende bioscoop aan de Akenkaai (MV)*

26-05-2010: drijvende bioscoop die vanaf 2009 in de Brusselse Haven de deuren zou openen (MV)* - commissie Infrastructuur

11-12-2009: samenstelling raad van bestuur van de Haven van Brussel (DV)* - plenaire vergadering 

Luchthaven

2015-01-19: Afdwingen van dwangsommen in het dossier van de nachtvluchten (TIP)* - commissie Leefmilieu en Energie

13-11-2012: De nieuwe vliegroutes boven Brussel (TIP)* - commissie Leefmilieu

20-07-2012: het nieuwe spreidingsplan voor luchtverkeer boven Brussel (DV)* - plenaire vergadering

31-01-2012: de gevolgen van het nieuwe spreidingsplan van de vliegroutes - commissie Leefmilieu

02-04-2010: De vliegroutes boven Brussel - commissie Mobiliteit

09-03-2010: Nieuw spreidingsplan voor de luchthaven en de gevolgen voor Brussel (TIP)* - commissie Leefmilieu

 

OPENBARE WERKEN

2014-03-27: de voetgangersbrug ter hoogte van de Erasmushogeschool, vraag nr. 1203 (SV)*

2014-03-27: de Poelaertlift, vraag nr. 1202 (SV)*

2014-03-27: de heraanleg van het Rogierplein, vraag nr. 1179 (SV)*

2014-03-25: de heraanleg van de Havenlaan, vraag nr. 1178 (SV)*

2014-03-25: de verstelbare voetgangersbrug aan de Gosseliesstraat over het kanaal, vraag nr. 1177 (SV)*

2014-03-27: de voetgangersbrug aan de Locquenghienstraat, vraag nr. 1176 (SV)*

2014-03-25: de Picardbrug in Brussel, vraag nr. 1175 (SV)*

2014-03-25: de Klein Eilandbrug in Anderlecht, vraag nr. 1174 (SV)*

2014-03-19: Campagnes binnen uw bevoegdheden (SV nr. 1155)*

2013-07-03: De definitieve heraanleg van de Veeweidekaai (MV)* - commissie Infrastructuur

25-05-2012: Het akkoord inzake publiek-private samenwerking voor de Ninoofsepoort (SV)* 

13-06-2012: de planning voor de heraanleg van de Ninoofsepoort (IP)* - commissie Infrastructuur

15-02-2012: de planning voor de heraanleg van de Ninoofsepoort (MV)*- commissie Infrastructuur

12-10-2011:  De coördinatie van de openbare werken (IP)*- commissie Infrastructuur

16-07-2011: stand van zaken dossier heraanleg Ninoofsepoort (MV)* - commissie Infrastructuur

08-06-2011: Voorrang voor fietser bij de heraanleg van het Rogierplein (MV)* - commissie Infrastructuur

06-04-2011: stand van zaken van het lichtplan (MV)* - commissie Infrastructuur

23-02-2011: Voorrang fietsers bij de heraanleg Rogierplein en het omleiden van het busverkeer in de Vooruitgangsstraat - commissie Mobiliteit

15-12-2010: Procedure gevolgd bij de heraanleg van de Ninoofsepoort (MV)* - commissie Infrastructuur

16-06-2010: communicatie rond de heraanleg van het Rogierplein (MV)* - commissie Infrastructuur

09-06-2010: Het frietkot op het Flageyplein aan E. Kir - commissie Mobiliteit

26-05-2010: Ondersteuning en uitvoering van een gewestelijk lichtplan (MV)* - commissie Infrastructuur

19-05-2010: Het frietkot op het Flageyplein aan C. Picqué - commissie Mobiliteit

17-03-2010: Stand van zaken in het dossier van de heraanleg van de Ninoofsepoort (MV)* - commissie Infrastructuur

28-10-2009: de heraanleg van de publieke ruimte (MV)* - commissie Infrastructuur

 

 STEDENBOUW

2013-10-18: Het project Victor en de impact ervan op de ontwikkeling van de Zuidwijk (SV)*

2013-02-20: De vooruitgang van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (IP)*  - commissie ruimtelijke ordening

27-06-2012: de mobiliteitsaspecten van grote projecten in het Noorden van Brussel (IP)* - commissie Infrastructuur

14-12-2011: het protest tegen het shoppingcenter U-place in Machelen - Verenigde commissies Infrastructuur/Economische zaken

11-01-2012: de vooruitgang van het GPDO (IP)* - commissie Ruimtelijke Ordening

26-10-2011: de aankondiging van een richtschema kanaalzone (IP)*- commissie Ruimtelijke Ordening

20-05-2011: Standpunt regering betreffende locatie nieuw voetbalstadion Heizel (TDV)*  - plenaire vergadering

10-11-2010: Kostprijs van het schrappen van het stedelijk logistiek centrum BILC (TIP)* - commissie Infrastructuur

23-07-2010: Vraag naar het eigendomsrecht over de brug op het terrein van Tour & Taxis - commissie Mobiliteit

05-05-2010: Plannen van de stad Brussel voor de herinrichting van de site van het Rijksadministratief Centrum (MV)* - commissie Ruimtelijke Ordening

28-04-2010: Gerechtelijke procedure van de BILC (IP)* - commissie Infrastructuur

20-01-2010: betrokkenheid van de Brusselse bouwmeester bij de plannen van sterachitect Jean Nouvel om het zuidstation herin te richten (IP)* - commissie Ruimtelijke Ordening

29-10-2009: uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met parking C van de Heizel (TIP)* - commissie Ruimtelijke Ordening   

 GEBOUWEN

2015-02-09: Openstellen van ongebruikte daken van openbare gebouwen (MV)* - commissie Territoriale ontwikkeling

2013-12-03: De riolen in de tuinwijk Floréal  (SV)*

15-9-2011: de controle op de voorwaarden opgelegd aan GOMB-eigenaars (SV)* - plenaire vergadering

05-05-2010: Bescherming van schooltje nr 14 in Schaarbeek (MV)* - commissie Ruimtelijke Ordening 

03-05-2010: De kunstenaarswoningen van het Woningsfonds in de Zwart Paardstraat - commissie Mobiliteit

03-02-2010: Sloop van het art-déco hotel Le Berger in Elsene (MV)* - commissie Ruimtelijke Ordening

16-12-2009: De stand van zaken in het renovatiedossier van de tuinwijk in Watermaal-Bosvoorde - commissie Mobiliteit

23-11-2009: Mogelijke inbreuken op de klassering van het park van het klooster Sint-Anne te Watermaal-Bosvoorde - commissie Mobiliteit

 

LEEFMILIEU

Groene Ruimten

2015-03-20: Blunder van het BIM in het dossier van de groene wandeling op het traject van de Kleine Zenne (MV)* - plenaire vergadering

2015-02-27: Houding van het BIM met betrekking tot het dossier van de groene wandeling op het traject van de kleine Zenne (MV)* - commissie Leefmilieu en Energie

2015-02-24: Parkje aan het Monument van de Arbeid (MV)* - plenaire vergadering

2014-12-01: Park van de Kleine Zenne in het kader van het wijkcontract Passer (MV)* - commissie Leefmilieu en Energie

Klimaat

2015-03-15: Impasse binnen de Nationale Klimaatcommissie (IP)* - commissie Leefmilieu en Energie

2015-03-15: Mededeling aan de Europese Commissie van de cijfers betreffende de broeikasgasemissies voor 15 maart 2015 (DV)* - plenaire vergadering

Energie

2015-03-06: Energiepremies (MV)* - plenaire vergadering

2015-03-06: Premies voor renovatie van het woonmilieu (MV)* - plenaire vergadering

2015-02-27: Houding van het BIM met betrekking tot het dossier van de groene wandeling op het traject van de kleine Zenne (MV)* - commissie Leefmilieu en Energie
2015-02-24: Parkje aan het Monument van de Arbeid (MV)* - plenaire vergadering
2014-12-01: Park van de Kleine Zenne in het kader van het wijkcontract Passer (MV)* - commissie Leefmilieu en Energie
Klimaat
2015-03-15: Impasse binnen de Nationale Klimaatcommissie (IP)* - commissie Leefmilieu en Energie
2015-03-15: Mededeling aan de Europese Commissie van de cijfers betreffende de broeikasgasemissies voor 15 maart 2015 (DV)* - plenaire vergadering
Energie
2015-03-06: Energiepremies (MV)* - plenaire vergadering
2015-03-06: Premies voor renovatie van het woonmilieu (MV)* - plenaire vergadering
2015-02-27: Vereiste van een vergunning voor het aanbrengen van dakisolatie (MV)* - commissie Territoriale ontwikkeling
2015-03-06: Premies voor de verfraaiing van gevels (MV)* - plenaire vergadering
2014-12-01: Huur en de gebruikskosten van het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel (TIP)* - commissie Leefmilieu en Energie
2015-02-24: Beleid rond warmtenetten (IP)* - commissie Leefmilieu en Energie
Luchtvervuiling
2015-02-15: Gezondheidseffecten van ultrafijnstof afkomstig van het luchtverkeer (IP)* - commissie Leefmilieu en Energie

FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN
2015-03-26: Bestedingsgraad van gewestelijke subsidies door de 19  Brusselse gemeenten (DV)* - plenaire vergadering
2015-02-26: Ratificatie van de avenant bij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Zwitserland (MV)* - commissie Financiën en Algemene zaken
2015-02-13: Regionalisering van de federale aankoopcomités (IP)* - commissie Financiën en Algemene zaken
2014-12-14: Belasting op de inverkeerstelling (MV)* - commissie Financiën en Algemene zaken

VARIA
2015-02-25: Vernietiging van de socio-economische vergunning van het project Dockx (DV)* - plenaire vergadering
2014-12-01: "Welcome Packs" van Net Brussel (IP)* - commissie Leefmilieu en Energie