Als lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdt Jef zich vooral bezig met de thema’s onderwijs & vorming, en cultuur, jeugd & sport.

 

 

 

Bekijk nieuwsberichten in verband met Jef zijn verwezenlijkingen, plannen, ideeën en suggesties in de Vlaamse Gemeenschapscommissie via de tagcloud VGC.

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

2016-09-16: Aanwervings- en bevorderingsexamens van de VGC (SV)*

2015-03-25: Brede School projecten in Brussel (SV)* 

2015-02-24: Inschrijfproblematiek in het kleuter- en basisonderwijs en in het secundair onderwijs (IP)*

2015-02-15: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen (1) (SV)*

2015-02-15: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen (2) (SV)*          

2015-01-15: Maatregelen in het Brussels Nederlandstalig Onderwijs tegen radicaliseren (AV)*

2014-12-09: Vlaamse besparingen op het flankerend onderwijsbeleid (IP)*

2014-10-16: Project "samen naar school in de buurt" (IP)*

2014-10-14: Maximumfactuur (MV)*

2014-01-21: Speelpleininitiatieven tijdens de kerstvakantie (SV)*

2014-01-09: Campagnes van de VGC binnen bevoegdheid onderwijs (SV)*

19-11-2013: Het jeugdbeleid (IP)*

19-11-2013: Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert (IP)*

8-11-2013: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen (IP)*

5-07-2013: De hervorming van de cultuurwaardebon (IP)*

5-07-2013: Speelplein Sippelberg (AV)*

5-07-2013: Ondersteuning voor vroedvrouwen (VU)*

21-06-2013: De infrastructuur van de gemeenschapscentra (IP)*

21-06-2013: Het personeelsplan (AV)*

7-06-2013: Het personeelsplan (IP)*

24-05-2013: De werking van de Adviesraad Cultuur en de andere adviesraden (MV)*

24-05-2013: Zwembad van de VUB (MV)*

29-03-2013: Het seniorencentrum (IP)*

26-03-2013: Campagnes VGC (SV)*

25-03-2013: Infrastructuurbeschadigingen aan scholen tijdens de VGC-speelpleinwerking (IP)*

25-03-2013: Het project "samen naar school in de buurt" (MV)*

15-03-2013: Het sportbeleid (IP)*

15-03-2013: De stiltegebieden (MV)*

15-03-2013: Biologische zwemvijvers (MV)*

13-03-2013: Het investeringsplan 2011-2015 (MV)*

13-03-2013: Het bereik van de Vlaams-Brusselse media (MV)*

12-03-2013: De VGC-vrijetijdsinitiatieven voor Brusselse kinderen en jongeren (IP)*

12-03-2013: Het 'sociaal-cultureel Huis' (MV)*

12-03-2013: Het AMVB (MV)*

12-03-2013: Het cultureel akkoord tussen de Gemeenschappen (MV)*

1-03-2013: De inschrijvingen in het kleuter- en basisonderwijs (IP)*

1-03-2013: De studie over de omvorming van de cultuurwaardebon (AV)*

25-01-2013: De website woneninbrussel.be (MV)*

30-11-2012: Bruxitizen (MV)*

20-11-2012: Adviesraden (SV)*

26-06-2013: Project stiltegebieden (SV)*

18-06-2013: Projecten in Brusselse gevangenissen onder bevoegdheid Vanhengel (SV)* 

18-06-2013: Projecten in Brusselse gevangenissen onder bevoegdheid Grouwels (SV)*

18-06-2013: Projecten in Brusselse gevangenissen onder bevoegdheid De Lille (SV)*

05-06-2013: De vertegenwoordiging van het College in de Gemeenschapscentra  (SV)*

23-05-2013: Campagnes binnen bevoegdheden van de collegevoorzitter (SV)*

17-05-2013: Aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten (SV)*

08-02-13: Tekort aan zwembaden in Brussel (IP)*

19-07-2012: Digitale communicatie van de VGC (SV)*

14-07-2012: De pool van sportlesgevers in de VGC (SV)*

15-06-2012: De verhuizingen van de Hoofdstedelijke Bibliotheek (SV)*

13-06-2012: Speelstraten (SV)*

07-06-2012: Samenstelling adviesraden en werkgroepen van de VGC (SV)*

29-06-2012:De besteding van de extra gewestelijke middelen voor de VGC (IP)*

29-06-2012: De bibliotheekreglementen

15-06-2012: nieuwe verordering voor het sociaal-cultureel werk

01-06-2012: stiltegebieden

04-05-2012: Cultuur, erfgoedbeleid in Brussel (SV)*

17-02-2012: de omschakeling van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon (IP)*

23-12-2011: nr. 14 Cultuurplan

09-12-2011: de projectoproep van het impulsfonds voor het migrantenbeleid (MV)*

02-12-2011: masterplan voor de KUB-site (SV)*

25-11-2011: de uitbouw van een nieuw jeugdverblijf (MV)*

15-07-2011: Stimuleren van de speelstraten (SV)*

15-07-2011: De globale evaluatie van het inschrijfbeleid (SV)*

05-07-2011: cultuurwaardebon (MV)*

05-07-2011: de speelpleinwerking (MV)*

24-06-2011: integratie van het personeel van de HOB in de vzw Muntpunt (MV)*

24-06-2011: Brede School- coördinatoren voor de gemeenten (MV)*

18-03-2011: Digitale aanmelding in het basisonderwijs (IP)*

19-11-2010: Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen (IP)*

19-11-2010: e-aanmelding voor het schooljaar 2011-2012 (IP)*

19-03-2010: Subsidies voor sociaal-cultureel werk (IP)*

25-06-2010: Stopzetten van de subsidies voor het dagelijks seniorenmagazine 'Linking Generations presenteert...' op tv brussel (MV)*

11-02-2011: Verlenging van de mandaten in de entiteit Gemeenschapscentra (MV)*

14-01-2011: Stand van zaken van de digitale aanmelding door CTG (MV)*

29-01-2010: Verhouding tussen de cultuurraden en de gemeenschapsraden in de Brusselse gemeenten (MV)*

03-12-2010: De nieuwe e-aanmelding door CTG (SV)*

10-11-2010: Pool van sportlesgevers bij de VGC (SV)*

10-11-2010: Speelstraten (SV)*

17-06-2010: Samenstelling van de adviesraden en werkgroepen binnen de VGC (SV)*

09-12-2009: Samenstelling gemeenschapsraden en verkiezing raden van bestuur van de gemeenschapscentra (SV)*

19-11-2010: Tranquillity mapping (VU)*

 

Legende

SV: schriftelijke vraag

VU: vraag om uitleg

IP: interpellatie

MV: mondelinge vraag