Plan heraanleg Gemeenteplein eindelijk concreet

woensdag 13 april 2011
Terug naar overzicht

Plan heraanleg Gemeenteplein eindelijk concreet

Jef Van Damme, schepen van Mobiliteit: "Ik ben tevreden dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt in de heraanleg. De levenskwaliteit in het historisch centrum zal erdoor verbeteren en het gemeenteplein zal aantrekkelijker worden. We focussen in dit project op de zogenaamde ‘zachte mobiliteit’ en het concept ‘shared space’ omdat we van de omgeving een aangename, autovrije plaats willen maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en dit zonder dat de bereikbaarheid in het gedrang komt.”

Het principe van ‘shared space’ is redelijk revolutionair. Dit verkeersconcept stelt de multifunctionaliteit van de openbare ruimte centraal, en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving. “Een kenmerk van dit principe is dat er geen afbakeningen zijn in de openbare ruimte: er zijn geen borduren, geen afgebakende fiets- of voetpaden…”, zegt Jef Van Damme. “Ook opvallend is de geringe aanwezigheid van verkeersborden en verkeerslichten.” Dit is in feite de essentie van shared space: door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijker. Hierdoor zal een weggebruiker alerter en voorzichtiger rijgedrag vertonen, waardoor de objectieve veiligheid juist toeneemt (zie wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Shared_Space).

Participatie is ook een hoeksteen van dit project. Daarom wordt het uitgewerkte plan  voorgelegd aan de bewoners, zodat iedereen zijn wensen of noden naar voor kan brengen en zijn voorkeur kan uitdrukken. Zo zal er op donderdag 14 april langs tussen 15u30 en 20u een soort autoloze namiddag worden georganiseerd waarop er kan gediscussieerd worden over hoe de heraanleg er moet uitzien. Tegelijk is het al een voorproefje op een echte autovrij Gemeenteplein. Er wordt momenteel ook een reflectiegroep opgericht die onder andere zal bestaan uit bewoners, winkeluitbaters en horeca-uitbaters uit de buurt.

Dit project is een onderdeel van het wijkcontract Cinema Belle Vue.