Plan Jambon is gemiste kans

vrijdag 05 februari 2016
Terug naar overzicht

Plan Jambon is gemiste kans

Minister Jambon pakte met veel poeha uit met zijn kanaalplan. Maar hij speelt soloslim. Nauwelijks overleg met andere overheden, geen linken met andere bevoegdheidsdomeinen. Hij focust op meer politie. Dat is goed maar niet genoeg. De kanaalzone heeft nood aan initiatieven die de boel bijeen houden en het samenleven bevorderen.

Quickfixen

Jef: 'De vooropgestelde doelstellingen uit het plan zoals de illegale economie aan banden leggen doe je niet met een quickfix, dat vraagt een structureel en doorgezet engagement van alle betrokken actoren. Maar er is amper overleg  geweest tussen de gemeentes en het federaal niveau. Vilvoorde heeft bijvoorbeeld al heel wat in gang gezet. Jambons plan gaat er volledig aan voorbij. Ook Molenbeek zou een plan hebben, al heeft Burgemeester Schepmans het nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd, zelf niet na mijn herhaaldelijk aandringen.

Verankerde buurtpolitie nodig

Jef : ‘Wij zijn wel blij met de extra agenten, maar die nieuwe rekruten kennen de wijken natuurlijk niet. Dat noemt Jambon dan wijkagenten, maar de nieuwe mensen zijn vooral flexibel inzetbaar. Dat is toch in tegenspraak? Een recent rapport van het Comité P over Molenbeek sprak van een politie die niet weet wat er leeft, niet geïnteresseerd is en zelfs bang is van de wijken. Brussel heeft vooral nood aan een verankerde buurtpolitie die de wijken kent en die verdachte situaties snel kan signaleren. Een politie die samenwerkt met de inwoners, niet er tegen.’

Repressie, geen preventie

Jef :‘Met zijn eenzijdige focus op een repressie zal Jambon er misschien wel in slagen om een aantal zaken tijdelijk te onderdrukken. Ontmijnen zal niet lukken. Nochtans is het besef dat er iets moet gebeuren en het draagvlak groot. Jammer dat men daar geen gebruik van maakt. Dit een gemiste kans voor Brussel.’

De boel bijeen houden

Jef: ‘De kanaalzone heeft vooral nood aan initiatieven die de boel bijeen houden en het samenleven bevorderen. Men moet de voedingsbodem van radicalisme wegnemen en dus een ijzersterk preventief luik koppelen aan de repressieve maatregelen. Dat betekent investeren in de samenwerking met welzijnsdiensten, onderwijs, moskeeën en het verenigingsleven. Niets daarover in plan Jambon.’

 

TV Brussel zond een debat uit met Jef Van Damme en Youssef Kobo, kabinetsmedewerker van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. (in het NL)

Foto: Molenbeek door Lieven Soete