Realisaties van Jef Van Damme, schepen van Mobiliteit, Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige cultuur

donderdag 13 september 2012
Terug naar overzicht

Realisaties van Jef Van Damme, schepen van Mobiliteit, Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige cultuur

Mobiliteit

Uitvoering Gemeentelijk Mobiliteitsplan met als doel minder sluipverkeer, en meer ruimte voor de zwakke weggebruiker.

Geïntegreerd parkeerbeleid en betalend parkeren: ontwikkeling van rode; groene, blauwe en gele zones. In de betalende zones zijn er parkeermeters voorzien. Door dit parkeerbeleid kunnen bewoners gemakkelijker parkeerplaats vinden en worden handelszaken beter bereikbaar.

Uitbreiding van het aantal zones 30: het aantal zones 30 is in de gemeente sinds het aantreden van Jef Van Damme meer dan verdriedubbeld. 70% van de straten ligt nu in een zone 30.

Installatie snelheidsremmers: in straten waar er te snel gereden wordt, werden er snelheidsremmers geplaatst, al meer dan 50 totnogotoe. Zo worden de zones 30 echt gerespecteerd.

Aanleg fietsinfrastructuur: Sinds Jef Van Damme schepen is, steeg het aantal kilometer fietspad, de fietssugesstiestroken en het aantal éénrichtingsstraten waar fietsers in beide richting in kunnen, van 3 naar 23 kilometer.

Verkeersvrij maken van het Gemeenteplein en omgeving: Op initiatief van Jef Van Damme werd het project goedgekeurd om van het gemeenteplein weer een echte ontmoetingsplaats en een aangename openbare ruimte te maken, zonder auto's op het plein. De werken starten nog in 2012. 

Creëren van veilige schoolomgevingen: de voetpaden en wegen voor alle scholen werden heraangelegd en er werd een zone 30 ingevoerd aan alle schoolingangen.

Eenrichtingsverkeer Gentsesteenweg : Er is een vlottere doorstroming van het verkeer en er is meer ruimte voor fietsers.

Villostations in Molenbeek : nu zijn er al 10 stations in werking. Er zijn nog 8 villo-stations gepland in Molenbeek. Jef Van Damme blijft pleiten voor een verdere uitbreiding.

Cambio : er zijn 2 nieuwe standplaatsen voor autodelen bijgekomen : één aan het Weststation en één aan het Jef Mennekensplein

 

Nederlandstalig Onderwijs

Oprichting van een Nederlandstalige pedagogische cel. Deze cel ondersteunt de gemeentelijke scholen op pedagogisch vlak en organiseert overkoepelende culturele en sportactiviteiten, zoals de scholenveldloop, boekentassenrock… voor de Molenbeekse scholen van alle netten.

Renovatie en uitbreiding van de scholen Regenboog en Paloke, en een nieuwe passiefschool voor  school Tijl Uylenspiegel. De bouw daarvan start in de lente van 2013.

Oprichting Nederlandstalige speelpleinwerking in de paasvakantie en de zomervakantie: spelen in het groen!

Project ‘Samen naar school in de buurt’: Nederlandstalige ouders worden via georganiseerde schoolbezoeken en infoavonden uitgenodigd om kennis te maken met scholen bij hen in de buurt. Bedoeling is concentratiescholen weer echt gemengd te maken.

Nederlandstalige Cultuur

Geintegreerd cultuurbeleidsplan dat de nadruk legt op een evenwichtig en uitgebreid cultureel aanbod voor alle Molenbekenaren, onder andere door laagdrempelige activiteiten.

Ondersteunen van Nederlandstalige verenigingen: zowel ondersteuning van algemene werking als projectsubsidies voor de Molenbeekse culturele verenigingen.

Gevarieerde activiteiten: seniorennamiddagen, Zinneterrasse (muziekoptredens op de markt) op de donderdagmarkt, O’ de Molenbeek (straattheaterfestival)...

Onthaalgids om nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente met jaarlijks onthaalmoment.

Nieuw bibliotheekgebouw voor De Boekenmolen, dat gepaard ging met de uitbreiding van het boekenaanbod

De uitleendienst voor de scholen en regelmatig lezingen van auteurs.