Rechtsaf of rechtdoor: door het rood met de fiets

zondag 15 maart 2015
Terug naar overzicht

Rechtsaf of rechtdoor: door het rood met de fiets

Fietsers mogen sinds februari 2012 rechts afslaan als het verkeerslicht op rood staat. In sommige gevallen mogen ze zelfs rechtdoor. Op voorwaarde dat het toepasselijk verkeersbord bij de verkeerslichten staan. Die borden ontbreken nog. Dat bleek uit het antwoord op een schriftelijke van Jef Van Damme aan Pascal Smet.

In welke gemeente is het comfortabel fietsen?

Jef: “Mijn vraag was simpel. Hoeveel kruispunten (met lichten) zijn uitgerust met borden die fietsers toestaan rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij rood licht? Anders geformuleerd: waar is het nieuwe reglement van toepassing en waar is het bijgevolg comfortabel fietsen. Ik wou een duidelijk overzicht van de inspanningen van de gemeenten. Op de kruispunten van gewestwegen of gewestwegen met gemeentewegen is er immers al veel gebeurd. Die werken begonnen al in de vorige legislatuur. Met de gemeentewegen is er een probleem. Daar ontbreken de borden nog vaak. Verder zijn er veel verschillen van gemeente tot gemeente.”

De vaststellingen:

Het westen van Brussel heeft vrij veel uitgeruste kruispunten. Ook op de gewestwegen van de andere gemeenten is de situatie redelijk oké.

In de Vijfhoek staan er bijna geen bordjes. Nochtans zijn er daar veel verkeerslichten én de ligt de snelheid dikwijls laag.

Globaal gezien doet heel het zuiden en het oosten van Brussel niet mee. Gemeente zoals Brussel stad, Sint-Gillis, Ukkel, Elsene, Oudergem en de Woluwes doen de facto zelfs niet mee.

Fietsers worden niet gelijk behandeld

Uit het antwoord blijkt dat de wetswijziging maar een beperkt succes heeft gehad tot hiertoe. Bovendien is er voor veel fietsers een bizarre situatie ontstaan. Gelijkaardige kruispunten volledig verschillend worden behandeld naargelang hun ligging. Er gelden dus verschillende regels gelden voor gelijke situaties.

Dit moet geremedieerd

Jef: “Hier is veel onduidelijkheid en dat is niet goed. De oplossing is dus het omkeren van de regel, zoals ook minister Pascal Smet voorstelt. De verkeersborden worden standaard overal geplaatst, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen (bv. een te onveilig kruispunt). Vooraleer de regel wordt omgekeerd, is het noodzakelijk de schepencolleges in de gemeenten wakker te schudden. Ik zal als vicevoorzitter van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) vragen dat de vereniging officieel een standpunt inneemt en de verschillende gemeenten aanzet actie te ondernemen.”