Samen naar school in de buurt

vrijdag 14 oktober 2011
Terug naar overzicht

Samen naar school in de buurt

Op zoek naar een school in de buurt voor uw kind geboren in 2010? Het project Samen naar School in de Buurt wil ouders bij elkaar brengen die een school in de buurt overwegen. 20 kwaliteitsvolle, Nederlandstalige basisscholen zetten hun deuren open om hen te ontvangen. Initiatiefnemer Jef Van Damme wil de sociale mix in de school bevorderen.

Heel wat jonge gezinnen kiezen er bewust voor om in Brussel te wonen. Vaak kiezen ze voor een gekende school in Brussel, meestal buiten de buurt waar ze wonen. Ze ervaren een drempel om hun kind in te schrijven in een buurtschool die ze niet kennen. Toch bieden deze buurtscholen kwaliteitsvol onderwijs aan, ze werken gedifferentieerd en hanteren recente methodieken.

Daarom laat Samen naar School in de Buurt ouders uit Anderlecht, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek kennismaken met scholen in de buurt die ze niet goed kennen. Want de drempel om helemaal alleen naar een onbekende school te stappen wordt vaak als hoog ervaren.

Na het grote succes van vorig schooljaar wil Samen naar School in de Buurt ook dit schooljaar ouders kennis laten maken met buurtscholen. Er nemen 20 Nederlandstalige buurtscholen deel uit Anderlecht, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

“Er worden ook info-avonden, open-school-dagen en terugkomavonden georganiseerd om als ouders samen de scholen in de buurt te leren kennen en te bezoeken”, zegt Jef Van Damme. "Zo beogen we om ouders aan te trekken om in groep in een buurtschool in te schrijven en willen we opnieuw een sociale mix binnen de scholen bereiken. De kinderen kunnen dan naar een school in de buurt gaan, wat ook op mobiliteitsvlak een grote verbetering is."

 Info en inschrijvingen:

www.samennaarschoolindebuurt.be
samennaarschoolindebuurt@molenbeek.irisnet.be
02 412 08 41

Het project 'Samen naar School in de Buurt' loopt ook in Sint-Gillis. Meer informatie hierover vind je bij de Brede schoolcoördinatrice Nadia Berhmoun (02 533 98 64 - nberhmoun@stgilles.irisnet.be)