Siemens greenwasht Brussels Gewest

vrijdag 03 mei 2013
Terug naar overzicht

Siemens greenwasht Brussels Gewest

Volgens Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) is de studie die Brussel in de top 3 van duurzame steden rangschikt ongeloofwaardig.

Op 2 mei meldde Brussels milieuminister Evelyne Huytebroeck dat Brussel is opgeklommen van de 9e naar de 3e plaats in de Green City Index van Siemens. Maar Siemens is zelf betrokken bij de installatie van de verkeerslichtenbeïnvloeding in het Gewest. “Het is een miljoenenproject. Hier bestaat minstens de indruk dat Siemens niet onafhankelijk is. De studie is dan ook ongeloofwaardig,” zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a). Vooral dankzij mobiliteitsingrepen zou Brussel vandaag duurzamer zijn dan in 2009. “Maar de situatie van Brussel vandaag wordt vergeleken met die van de andere steden in 2009. Dat kan niet. Brussel is de vierde filehoofdstad van Europa en overschrijdt elk jaar de norm voor fijn stof. Dat komt door dieselwagens. Deze studie camoufleert de stilstand van de mobiliteit in Brussel,” aldus Jef Van Damme. Hij pleit voor een objectieve mobiliteitsindex die Europese steden vergelijkt.  

Brussel is opgeklommen van de 9e naar de 3e plaats in de Green City Index van Siemens. Uit onderzoek zou blijken dat de grootste vooruitgang geboekt is op het vlak van mobiliteit met een brede waaier aan fietsroutes. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a): “Sinds 2009 is de aanleg van fietspaden en -suggestiestroken echter stilgevallen. Er is wel een nieuw fietsplan opgesteld en een fiets-GEN aangekondigd, maar op terrein zien we geen vooruitgang.” Vraag is of de fietser Brussel zou rangschikken tussen Kopenhagen, Stockholm en Amsterdam. In een recente index voor fietssteden Copenhagenize.eu/index/ <http://Copenhagenize.eu/index/>  staat Brussel in ieder geval niet in de top 20, terwijl Antwerpen de 6e plaats deelt met andere steden.

sp.a ging op zoek naar de merkwaardige onderzoeksresultaten en stootte meteen op een aantal onregelmatigheden. Ten eerste wordt de situatie van Brussel vandaag vergeleken met die van de andere steden in 2009. Dat kan natuurlijk niet. Ten tweede overschrijdt Brussel nog elk jaar de fijnstofnorm die veroorzaakt wordt door dieselwagens. Volgens een studie van TomTom is Brussel ook nog altijd de vierde filehoofdstad van Europa. Ten slotte bestaat minstens de indruk dat Siemens niet onafhankelijk is. Het bedrijf is namelijk betrokken bij de installatie van de verkeerslichtenbeïnvloeding in het Gewest. Siemens verdient dus geld met het Brusselse mobiliteitsbeleid.

Jef Van Damme zal binnenkort een evaluatie van het mobiliteitsplan presenteren op basis van cijfers. Tegelijkertijd pleit hij voor een objectieve mobiliteitsindex die Europese steden vergelijkt. Jef: “Brussel kan nog heel wat leren van ander grootsteden als Parijs, Kopenhagen, Bordeaux en Hamburg.”