Site Tour & Taxis, stadswijk op mensenmaat

donderdag 24 november 2016
Terug naar overzicht

Site Tour & Taxis, stadswijk op mensenmaat

De site Tour & Taxis is enorm groot en krijgt een nieuwe invulling. De promotor en eigenaar van de site diende daarvoor een ontwerp van bestemmingsplan in. Maar dat plan kan nog beter: meer open en groene ruimte, meer garanties voor een sociale mix en voldoende publieke voorzieningen. Het is nu het moment om het ontwerp bij te sturen.

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de bestemming van een stuk grond staat omschreven. Het bestemmingsplan legt dus vast hoeveel woningen, hoeveel hectare park, kantoren, sportvoorzieningen er moeten komen op de site van T&T.

Tour & Taxis is een gebied van gewestelijk belang. De site T&T is zo’n 45ha groot en ligt naast de Maritiemwijk, Laken en vlakbij het Noordstation. De ontwikkeling van de site zal een grote impact hebben op de stad en omliggende wijken. En dus moet je dat slim aanpakken.

sp.a beschouwt het bestemmingsplan als een instrument om ervoor te zorgen dat de site maximaal aansluit op de wijk en dat de sociale mix op de site evenwichtig is.

Een site voor de Brusselaars

Neem nu de groene ruimte op de site. Die moet publiek toegankelijk zijn en publiek worden beheerd. Dat kan het best als het park wordt beheerd door een publieke speler, zoals Leefmilieu Brussel. Om maximaal groene ruimte te creëren moeten de bovengrondse parkings verdwijnen.

De Brusselse bevolking groeit en dus zijn er nieuwe woningen nodig. Daar is plaats voor op de site T&T. Maar sociale mix is ook belangrijk. T&T mag geen plek worden voor the happy few. Met voldoende publieke woningen vinden ook minder kapitaalkrachtige Brusselaars er een woning. Tegelijk moeten op de site ook crèches en scholen bijkomen. Anders wordt de druk op de naburige wijken te groot.

Een kans om te grijpen

Het bestemmingsplan is net ingediend bij Stad Brussel. Het gemeentebestuur maakt opmerkingen of keurt het goed. Daarna moet ook het Gewest zijn goedkeuring geven. Met andere worden, als er moet worden bijgestuurd, moet dat nu gebeuren. sp.a Brussel weet goed waar het naar toe moet: een nieuwe stadswijk op mensenmaat.