Sociale mix in de school, terug naar af

maandag 03 februari 2014
Terug naar overzicht

Sociale mix in de school, terug naar af

Jef Van Damme: “Als je een sociale mix wil in concentratiescholen moet je eerst en vooral ouders kwaliteit aanbieden. Tegelijk moet je hen overtuigen om voor een school te kiezen, in groep. Vanaf 2008 - toen was ik schepen in Molenbeek - zorgde ik met “Samen naar school” voor een begeleiding op maat. Mét resultaat o.a. in de Regenboogschool: ook kansrijke leerlingen schreven zich in. Nu lijkt het tij gekeerd.”

Sinds dit schooljaar organiseert het Onderwijscentrum Brussel (OCB) “Samen naar School”. Dat betekent een schaalvergroting met meer scholen in het aanbod. Maar ook minder promotie op maat. De ondersteuning vanuit de gemeente Molenbeek is weggevallen. En dat laat zich voelen in de resultaten. In de Regenboogschool of de Vierwindenschool daagden er minder ouders op voor een schoolbezoek dan voorheen. Minder (kansrijke) ouders komen kijken, minder ouders zijn geneigd hun kind in te schrijven.

Jef Van Damme: “Wie ijvert nog voor gemengde scholen? In Antwerpen schafte het nieuwe Antwerpse bestuur “Samen naar school” af. N-VA vindt gemengde scholen blijkbaar niet belangrijk. In Brussel dreigt “Samen naar school” te verdrinken in algemene communicatie over het inschrijvingsbeleid... Dit is problematisch. De sociale mix die voorzichtig werd opgebouwd, dreigt te verdwijnen. Mevrouw de Molenbeekse schepen van Onderwijs, waarom grijpt u niet in?”