sp.a-fractie Brussels Hoofdstedelijk Parlement kiest nieuwe fractieleiders

zondag 25 november 2012
Terug naar overzicht

sp.a-fractie Brussels Hoofdstedelijk Parlement kiest nieuwe fractieleiders

Vanaf 1 december wordt huidig sp.a-fractieleider Elke Roex in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vervangen door Fouad Ahidar. Fouad Ahidar neemt ontslag als fractievoorzitter in de Raad van de VGC en wordt daar opgevolgd door Jef Van Damme. Uittredend fractieleider Elke Roex :”De uitdaging om onze stad meer leefbaar en socialer te maken is groot. Ik kan dit vanaf 1 december realiseren via mijn werk in het parlement, maar ook als Schepen voor Netheid en Nederlandstalige aangelegenheden in Anderlecht. Ik heb er voor gekozen om mijn uitvoerende functie als schepen niet te combineren met het fractievoorzitterschap in het Brussels Parlement. Ik zal me als parlementslid verder concentreren op de beleidsdomeinen werk, economie, welzijn en uiteraard ook de stadshervorming. Onze fractie in het Brussels Parlement zal voortaan geleid worden door Fouad Ahidar, in de Raad van de VGC gaat Jef Van Damme onze fractie voorzitten. Samen met Sophie Brouhon gaat onze ploeg de volgende 20 maanden verder op het pad dat we tot nu toe bewandeld hebben: kritisch maar constructief het beleid van de regering controleren en oppositie voeren om onze stad socialer en meer leefbaar te maken, in het belang van alle Brusselaars.

Fouad Ahidar zetelt sinds 2004 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De focus van zijn parlementair werk ligt op huisvesting, gelijke kansen & armoede, netheid en veiligheid. Als fractievoorzitter in de Raad van de VGC volgde hij naast onderwijs ook het algemeen beleid van de VGC op de voet op. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Fouad Ahidar in Jette herkozen als gemeenteraadslid. Hij wordt vanaf 1 december 2012 sp.a-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Jef Van Damme, uittredend Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden en Mobiliteit in Molenbeek, werd op 14 oktober herkozen als gemeenteraadslid. In 2009 kwam Jef Van Damme als opvolger in het Brussels parlement, waar hij zich heeft vastgebeten in stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit. In de Raad van de VGC ligt de focus van zijn parlementair werk op de beleidsdomeinen jeugd, cultuur en onderwijs. Jef Van Damme wordt vanaf 1 december 2012 sp.a-fractievoorzitter in de Raad van de VGC.

Sophie Brouhon blijft secretaris van het Bureau van de Raad van de VGC en zal voortaan ook deel uitmaken van het Bureau van het Brussels Parlement. Brouhon volgt naast de begroting ook het gelijke kansenbeleid van de Brusselse instellingen, leefmilieu en energie op.

Elke Roex neemt vanaf 1 december 2012 ontslag als fractieleider in het Brussels Parlement. In het parlement zal Elke Roex zich verder concentreren op de dossiers werk, economie, sociale zaken en de Brusselse stadshervorming. Op 14 oktober werd ze herkozen als gemeenteraadslid in Anderlecht, waar ze vanaf 3 december 2012 ook Schepen van Netheid en Nederlandstalige aangelegenheden wordt.