sp.a maakt balans op van VGC: “De motor is stilgevallen”

dinsdag 21 mei 2013
Terug naar overzicht

sp.a maakt balans op van VGC: “De motor is stilgevallen”

Vandaag hebben de vier Brusselse parlementsleden van sp.a het evaluatierapport van de VGC voorgesteld. Fractievoorzitter Jef Van Damme: “De huidige meerderheid begint aan het laatste jaar van deze legislatuur. Hoog tijd om na te gaan of de VGC haar beloftes is nagekomen en een antwoord biedt op de grote Brusselse uitdagingen.” Voor Van Damme oogt het bilan van de VGC te mager: “de VGC mist een stedelijke reflex. Ze blijft weg uit de arme wijken, en verliest haar rol als motor van innovatief beleid. De verjonging van Brussel wordt wel aangepakt in het onderwijs, maar de kinderopvang hinkt hopeloos achterop. Het verenigingsleven en de Brusselse senior staan in de kou”.

De sp.a fractie heeft het beleid van de huidige meerderheid (Open VLD-CD&V-Groen) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geëvalueerd. Jef Van Damme: “In december 2012 heeft het College haar laatste volledige begroting ingediend. De resultaten van het huidige beleid zouden nu echt zichtbaar moeten zijn. Daarom gingen we na of de VGC haar beloftes nakomt, en of ze er in slaagt een antwoord te bieden op de grote Brusselse uitdagingen zoals de stijgende armoede, de demografische omwenteling en het aantrekkelijk maken van het stadsleven.”

Wat meteen opvalt volgens Van Damme, is het gebrek aan innovatie: “Dit college beloofde in haar regeerakkoord ‘ideeën tot leven te brengen’. Maar wat zien we? Geen enkel innovatief project uit dat regeerakkoord wordt waargemaakt. De Brusselse bevolking wacht nog steeds op het beroepenhuis, de culturele broedplaats voor jongeren, de biologische zwemvijvers, de wielerpiste of het lokaal loket kinderopvang. Nochtans was de VGC altijd een echt laboratorium voor stadsinnovatie.”

Een tweede grote vaststelling is dat de VGC niet investeert in crèches. Parlementslid Elke Roex: “9 jaar geleden berekende Collegelid Grouwels dat het tekort aan Nederlandstalige kinderopvang 2700 plaatsen bedraagt. 2 studies en veel aankondigingen later, bedraagt het tekort vandaag nog steeds 4000 plaatsen. Het aanbod betaalbare opvang blijft veel te laag voor een stad waar zoveel kwetsbare gezinnen wonen. Als antwoord op de demografische groei bouwt de VGC dus wel scholen, maar verwaarloost ze de kinderopvang. En de Brusselse senior wordt al helemaal vergeten: hoewel 1 op de 3 Nederlandstalige volwassenen in Brussel 65+ is, gaat slechts 2% van het VGC-budget naar senioren.”

Parlementslid Sophie Brouhon vindt het frappant dat de VGC vooral investeert in zichzelf, en weinig in de Brusselaars: “De VGC doet moeilijk over 50.000 € voor wijkwerkingen maar geeft zonder verpinken 400.000 extra uit aan eigen communicatie. De sociaal-culturele verenigingen groeien met 40%, maar moeten het met minder middelen doen. In de cijfers zien we dat de VGC steeds meer investeert in het eigen apparaat en steeds minder in de Brusselaars. Ten opzichte van 2009 zien we in de begroting van 2013 dat het aandeel interne middelen met 12,5% stijgt, terwijl het aandeel voor het middenveld met 19% daalt.”

Voor Parlementslid Fouad Ahidar is het duidelijk dat de VGC weg blijft uit de arme wijken: “geen nieuwe jeugdwerking om kwetsbare Brusselaars te betrekken, geen dienstencentra in arme wijken, geen vrijetijdswaardebon die kansengroepen moet betrekken. We zitten hier op dezelfde lijn als de visitatiecommissie van het Stedenfonds: armoede is geen prioriteit van de VGC.”

Het evaluatierapport van sp.a maakt duidelijk dat de VGC de voorbije 4 jaar weinig vooruitgang heeft geboekt in deze stad. Jef Van Damme: “Het college maakt er een sport van om haar verantwoordelijkheid in Brussel te minimaliseren. Maar met een jaarlijks budget van 200 miljoen euro is zij wel degelijk een belangrijke speler bij het aanpakken van de Brusselse uitdagingen. Helaas mist de huidige bestuursploeg een echte stadsvisie. Ooit was de VGC een voorloper op het vlak van vernieuwende projecten, nu blijft ze zonder ambitie op de bank zitten terwijl de Brusselse realiteit haar inhaalt.”

Om de conclusies na te lezen, klik hier.

Brussel Deze Week publiceerde er ook een artikel over. Om het te lezen, klik hier.