sp.a stelt plan voor tegen fietsdiefstal in Brussel

maandag 20 februari 2012
Terug naar overzicht

sp.a stelt plan voor tegen fietsdiefstal in Brussel

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) baseert zich op succesverhalen in Europese fietssteden

Steeds meer Brusselaars verplaatsen zich met de fiets, en toch blijft Brussel onaangenaam om te fietsen. Eén van de oorzaken hiervan zijn de vele fietsdiefstallen. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a): “In Brussel worden naar schatting 20 fietsen per dag gestolen. Volgens Londense cijfers stopt één op de vier fietsers met fietsen na een fietsdiefstal. Ik ben ervan overtuigd dat ook in Brussel een groot potentieel aan fietsers verloren gaat omdat fietsdiefstal niet wordt aangepakt. Minister Grouwels en staatssecretaris De Lille hebben – net zoals voor de fietspaden – de touwtjes in handen om het aantal fietsers in Brussel te doen stijgen. Hier en daar zullen wel wat maatregelen genomen worden, maar het is een doeltreffende, geïntegreerde aanpak waar we op wachten. Net daarom heb ik een aanbeveling ingediend in het Brussels Parlement, gebaseerd op een ketenaanpak van preventie, repressie, investeringen en sensibilisatie.”

De strijd tegen fietsdiefstal begint bij de zwakste schakel: het opsporen en bestraffen van de dader. Vorig jaar werden slechts 5 fietsdiefstallen opgehelderd. Als ze al aangifte doen, hebben slachtoffers het terechte gevoel dat hun dossier niet wordt behandeld. Sinds 2009 pleit sp.a al voor de oprichting van fietsbrigades in de Brusselse politiezones. Jef Van Damme: “Geef de lokale politiekorpsen gewestelijke subsidies voor de oprichting van fietsbrigades, en koppel aan die middelen het prioritair maken van de strijd tegen de fietsdiefstal. Politiekorpsen zouden veel meer kunnen doen om daders te vatten, zoals het uitrusten van lokfietsen met een chip zodat georganiseerde dievenbendes eenvoudig getraceerd kunnen worden via GPS en GSM.”

“Ook quick wins zijn mogelijk,” aldus Van Damme. “Brussel kan binnenkort instappen in de centrale databank voor teruggevonden fietsen die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen. Maar dan is er uiteraard nog een centrale opslagplaats nodig voor de gevonden fietsen, en opsporingsteams die op zoek gaan naar achtergelaten fietsen in de stad.”

Een tweede luik van de sp.a-voorstellen bevat investeringen in infrastructuur. De Bypad-audit toont aan dat het fietsbeleid in Brussel stagneert wat betreft aangepaste fietsinfrastructuur. Om op hetzelfde niveau als Kopenhagen en Londen te komen, heeft het Brussels Gewest 20.000 openbare fietsenstallingen en beveiligde parkings nodig.

In een derde luik wil Jef Van Damme ook andere actoren dan de overheid betrekken. Zo stelt hij voor om een Code Fietsverkoop op te stellen met verdelers, verkopers van nieuwe en tweedehandsfietsen, veilingsites en verzekeraars waardoor de doorverkoop wordt opgedoekt en elke nieuwe fiets geregistreerd en gemarkeerd wordt.

Lees de resolutie hier.

Lees een artikel verschenen in La Capitale hier.