sp.a steunt de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan in Elsene

vrijdag 07 juni 2013
Terug naar overzicht

sp.a steunt de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan in Elsene

Brusselse parlementsleden Jef Van Damme (sp.a) en Sophie Brouhon (sp.a) benadrukken het belang van de heraanleg tot een stadsboulevard en vragen aandacht voor de verkeersveiligheid.

Op 19 juni vindt de concertatiecommissie voor de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan plaats in Elsene. sp.a wil het belang van dit project voor Brussel en de stadswijk in het bijzonder benadrukken. “Dit is een goed en evenwichtig project dat Elsene zou moeten steunen. Toch zijn er kleine ingrepen mogelijk om de veiligheid van de voetgangers te verhogen. We denken daarbij aan een verharde trambedding voor prioritaire voertuigen en aan een extra oversteekplaats voor voetgangers,” zeggen Brusselse parlementsleden Sophie Brouhon (sp.a) en Jef Van Damme (sp.a). Ze doen dan ook een oproep aan het schepencollege van Elsene om dit project goed te keuren. Alleen zo kan een stadsboulevard gerealiseerd worden.

Op het einde van de maand vindt de concertatiecommissie plaats voor de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan. Voor sp.a is dit een belangrijk project voor Brussel en de wijken rond de Generaal Jacqueslaan in het bijzonder. “Dit is een goed en evenwichtig project dat Elsene zou moeten steunen. Er verdwijnt dan wel een autorijstrook, het autoverkeer dat als collector voor de wijken dient, zal niet extra gehinderd worden,” zegt Brussels parlementslid Sophie Brouhon (sp.a), die ook zelf op de toekomstige stadsboulevard woont. “De parkeerplaatsen verhuizen naar de middenstrook, wat beter is voor de zichtbaarheid, veiligheid en de uitstraling van de straat.”

Brussels parlementslid en mobiliteitsexpert Jef Van Damme (sp.a): “Het protest van sommige bewoners en schepenen in Elsene is onterecht. Dit project zal de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten die hun voertuig parkeren verhogen en past in de mobiliteitsdoelstelling voor een sneltram op de middenringlanen. We begrijpen ook de kritiek niet over het schrappen van parkeerplaatsen: hun alternatief – parkeren langs de gevels – laat nog minder parkeerplaatsen toe.”

Toch merken de Brusselse parlementsleden op dat enkele kleine ingrepen het veiligheidsgevoel en de verkeersveiligheid kunnen verhogen. Zo zullen prioritaire voertuigen – met de nabijheid van ziekenhuis en brandweerkazerne – moeilijker een vrije doorgang krijgen. We stellen daarom voor om de centrale berm van de tram te verharden en toegankelijk te maken voor prioritaire voertuigen. Bovendien kan een extra oversteekplaats voor voetgangers voorzien worden waar de afstand tussen twee kruispunten 280 meter bedraagt.

Sophie Brouhon doet een oproep aan het schepencollege van Elsene: “Dit project is een verbetering voor alle weggebruikers en buurtbewoners. Het schepencollege moet dit project mits een aantal minimale wijzigingen aanvaarden en ondersteunen.” Jef Van Damme vult aan: “Minister Grouwels moet eindelijk tonen dat het gewest ook ambitieuze stadsprojecten kan realiseren op haar eigen gewestwegen. Hopelijk wordt ook dit project niet geschrapt zoals het in het verleden het geval was met Walking Madou of de heraanleg van de Havenlaan.”