Stilte in een grootstad

zaterdag 02 juni 2012
Terug naar overzicht

Stilte in een grootstad

Op vraag van parlementslid Jef Van Damme (sp.a) en Bianca Debaets (cd&v) gaf VGC Collegelid Bruno De Lille meer uitleg bij de ‘stiltegebieden’ die in Brussel zullen verrijzen. Een gemeenschap van stiltebemiddelaars moet de Brusselaar in contact brengen met stilte en natuur in de grootstad.

Steden worden vooral geassocieerd met drukte en lawaai, en deels vormt deze ‘buzz’ ook de aantrekkingskracht van een grootstad. Maar volgens Jef Van Damme hunkeren veel stedelingen naar een beetje traagheid te midden de voorbijrazende stad: “De vraag is hoe we in een hectische grootstad als Brussel letterlijk en figuurlijk plaats kunnen maken voor stilte en rust.”

De projecten worden gestuurd vanuit het erfgoedbeleid, maar in samenwerking met tal van stedelijke actoren. Bianca Debaets: “De gemeenschap van bemiddelaars bestaat uit geëngageerde vrijwilligers uit verschillende sectoren, zoals kunstenaars, buurtwerkers of erfgoedbemiddelaars”. Een stuurgroep komt regelmatig samen en besliste te werken rond zes prioritaire thema’s: langzaam verkeer, groen in de openbare ruimte, karaktervolle erfgoedplekken, geluidslandschappen, spelen en het toeristisch ontdekken, en stiltewerkplaatsen.

Voor de nabije toekomst staan al drie concrete projecten op stapel, waaraan onder andere het Wiels en Brukselbinnenstebuiten meewerken. Het Collegelid bevestigde dat het digitaal platform online zal gaan op 1 september 2012. Dit platform zal ook de verschillende Brusselse ‘stiltegebieden’ in kaart brengen.

Jef Van Damme en Bianca Debaets kijken uit naar de eerste concrete resultaten en benadrukken het belang dat ze hechten aan stilte in de stad als manier om de leefbaarheid van de stedelijke omgeving te verbeteren.