Straten zijn de motor van welvaart in de stad

vrijdag 28 augustus 2015
Terug naar overzicht

Straten zijn de motor van welvaart in de stad

Welvarende steden danken die welvaart aan goede straten. Dat is de these van een wereldwijd onderzoek van UN-Habitat. Een goed uitgedacht stratenplan versterkt de infrastructuurontwikkeling en de omgevingskwaliteit, ondersteunt een hoge stedelijke productiviteit, verrijkt de levenskwaliteit en gelijkheid en stimuleert sociale inclusie.

Waarheen leidt de weg?

Sinds de oudheid spelen straten een bepalende rol in steden. Ze vormen de verbinding tussen plaatsen, mensen en goederen. Via goede wegen is er handel, sociale interactie en mobiliteit mogelijk. Rijkelijk aangelegde straten waren – en zijn nog steeds – en indicatie van de status van een plaats.

Vandaag worden straten te vaak beschouwd als louter verbindingen in het wegennetwerk. De verkeersfunctie krijgt aldus de overhand. Maar straten reduceren tot alleen maar een manier om van punt a naar b te gaan, is te beperkt.

De straat is ook van jou

UN-Habitat is ervan overtuigd dat een welvarende stad over een royaal en goed ontworpen stratenpatroon beschikt. UN-Habitat pleit voor een holistische benadering van straten waarin leefbaarheid en volledigheid centraal staan.

Wat is er dus nodig voor welvarende steden? Voldoende oppervlakte voor de ontwikkeling van publieke ruimten, inclusief een uitgebreid stratennetwerk met een groot aantal kruispunten. Als een verbindend stratenpatroon ontbreekt, werkt het sociale uitsluiting in de hand en draagt het bij tot ongelijkheid, zeker op vlak van toegang tot basisvoorzieningen. De infrastructuur is er slechter, productiviteit en een levensstandaard liggen lager.

Connecting Brussels

Jef Van Damme: ‘Goede straten verbeteren het leven in de stad. Daar ben ik al heel lang van overtuigd. In Brussel zijn veel straten uitgetekend om door te jagen met de wagen. Gelukkig komt men daar op terug. In een leefbare en aangename stad kunnen mensen buiten komen en ontmoeten ze elkaar. Goed uitgedachte straten zijn geen detail, maar essentieel voor de levenskwaliteit.’

 

Foto: Las Ramblas in Barcelona, door reporters

 

Dit artikel is gebaseerd op een artikel in het tijdschrift Publieke Ruimte alsook op het rapport ‘Streets as Public Spaces and Drivers of Prosperity’ van Joan Clos, Onder-Secretaris-Generaal en Executive Director van UN-Habitat.

The United Nations Human Settlements Programme UN-Habitat is the United Nations agency that has been mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all.