Tijd om te kiezen voor voetgangerszone aan Walking Madou

woensdag 16 januari 2013
Terug naar overzicht

Tijd om te kiezen voor voetgangerszone aan Walking Madou

sp.a blijft de plannen voor de Leuvensesteenweg steunen en vraagt Brussels Minister Grouwels en Staatssecretaris De Lille om snel knopen door te hakken. De voorbije maanden heeft Walking Madou aangetoond dat een winkelwandelstraat in de Leuvensesteenweg een hefboom is voor de wijk en de lokale handel. Het aantal bezoekers in de winkelstraat is toegenomen, het doorgaand verkeer is afgenomen, het project geeft een positief imago aan de buurtwinkels, de gemeente en de stad. sp.a blijft dan ook de voetgangerszone op de Leuvensesteenweg steunen. Jef Van Damme: “Walking Madou is niet alleen goed voor het centrum van Sint‐Joost, het is ook een strategisch project voor het Gewest. Uiteraard moet de situatie in de Scalquinstraat en de buurt nog verbeterd worden.” sp.a roept minister Grouwels, bevoegd voor de aanleg, en staatssecretaris Bruno De Lille, bevoegd voor mobiliteit en het voetgangersplan, nu op om snel de knoop door te hakken.

Walking Madou werd in april 2012 officieel ingehuldigd als tijdelijke voetgangerszone om de definitieve heraanleg eind 2012 te kunnen opstarten. Het project heeft betrekking op de Leuvensesteenweg en de Scalquinstraat, beiden gewestwegen. Door het eenrichtingsverkeer van de Leuvensesteenweg te concentreren op de Scalquinstraat ontstond niet alleen een kwalitatieve openbare ruimte, maar daalde de globale autoverkeersdruk met 30% à 40%. De jarenlange leegloop van het aantal bezoekers aan de winkelstraat werd daarentegen gestopt, aldus Atrium. De tijdelijke installatie heeft zeer snel de grote meerwaarde van een voetgangerszone aangetoond, creëerde ook een aantal problemen zoals in de Scalquinstraat en aanpalende kleinere straten.

Het autovrij maken van de winkelstraat geeft een enorme boost aan de leefbaarheid van de wijk, hoewel de situatie in de Scalquinstraat vandaag niet optimaal is. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a): “Door een deel van het busverkeer toe te laten in de winkelstraat en door verkeerslichten te beïnvloeden, kan de verkeersoverlast in de Scalquinstraat drastisch verbeterd worden. Ook kan de gemeente Sint‐Joost op korte termijn maatregelen nemen die het sluipverkeer stoppen. Het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan van STRATEC voorziet een aantal heel concrete maatregelen om dit te doen."

Minister Grouwels en staatssecretaris De Lille hebben genoeg getalmd, zij moeten nu snel beslissen en aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning officieel indienen: “Welke zin heeft een tijdelijke voetgangerszone als er geen definitieve oplossing is? Welke zin heeft een Voetgangersplan met autovrije handelskernen als de regering zelfs Walking Madou niet kan realiseren op een gewestweg?”

sp.a verdedigt Walking Madou niet alleen als een geslaagde ingreep in de stedelijke openbare ruimte, maar vindt het een voorbeeld voor veel winkelstraten in Brussel. De plannen voor winkelcentra op enkele kilometers van onze handelskernen, voeren de druk op de handelaars op. Zij moeten de klant overtuigen met een aangename en goed bereikbare winkelstraat met een sterk imago. Voetgangerszones zijn een hefboom voor de wijken, maar ook voor de lokale handel. De Anspachlaan, de Gentsesteenweg, de Elsensesteenweg en de Brabantstraat zijn belangrijke winkelstraten van gewestelijk belang waar men dit kan realiseren. Walking Madou kan een echt voorbeeld worden voor de rest van Brussel.