Tunnel onder en masterplan boven de grond

vrijdag 04 februari 2011
Terug naar overzicht

Tunnel onder en masterplan boven de grond

Jef Van Damme (sp.a) pleit voor een nieuwe tunnel op de Noord-zuidas, maar vraagt eerst een masterplan voor de Zuidwijk.

Met 96 treinen per uur in de spits is de Noord-zuidtunnel verzadigd. De flessenhals heeft vertragingen tot gevolg die tot ver in Vlaanderen en Wallonië voelbaar zijn. Jef Van Damme (sp.a) pleit voor een nieuwe tunnel, maar niet zonder eerst een masterplan op te stellen voor de Zuidwijk. “We moeten oplossingen zoeken voor de treinreizigers”, zegt Jef Van Damme, “Maar laten we de fouten uit het verleden niet herhalen door de bovengrondse wijkontwikkeling ondergeschikt te maken aan de belangen van de reizigers. Laten we beginnen met het nieuw masterplan voor de Zuidwijk te versnellen. Deze geamputeerde wijk wacht al lang op een degelijke stedenbouwkundige aanpak.”

 

Alle treinen leiden naar Brussel. De Noord-zuidverbinding is verzadigd en dat zorgt voor grote problemen en vertragingen bij de treinreizigers in heel het land. Een nieuwe tunnel lijkt de beste oplossing om de capaciteit van de Noord-zuidverbinding te verhogen. Uiteraard is het niet mogelijk de stad bovengronds en het treinverkeer in de bestaande tunnel tot stilstand te brengen voor de aanleg van een nieuwe verbinding. 

“We moeten respect hebben voor het historisch tunneltrauma van de Brusselaar maar ook voor de huidige problemen van de treinreiziger. Daarom moet een nieuwe tracé onderzocht worden vanuit Brussel-Zuid met behulp van de molgraafmethode. Deze methode werd ook in Antwerpen toegepast voor de aanleg van nieuwe spoorlijnen”, stelt Jef Van Damme. 

Er moet niet alleen beweging komen onder de grond, bovengronds schreeuwt de Zuidwijk al tientallen jaren om aandacht. Jef Van Damme betoogt: “Deze wijk moet gemengd ontwikkeld worden met aandacht voor het internationale en duurzame mobiliteitsknooppunt. De opleving van de stationsomgeving van Leuven toont dat extra kantoren kunnen samengaan met ruimte voor wonen, groen, handel en onderwijs. Het is moeilijk te verteren dat de Brusselse regering zo passief blijft in deze wijk. Alles zit muurvast en de vastgoedontwikkelaars krijgen vrij spel.” 

Een nieuwe tunnel volgens de molgraafmethode en een doordachte stedenbouwkundige aanpak van de Zuidwijk zouden zowel voor de Brusselaars als voor de toeristen en de treinreizigers aanvoelen als een bevrijding.