Veel overtredingen, amper boetes

dinsdag 01 maart 2016
Terug naar overzicht

Veel overtredingen, amper boetes

Brusselse bedrijven zijn verplicht een contract af te sluiten voor het ophalen van het afval afkomstig van hun activiteiten. De controles op die afvalophaalcontracten zijn omslachtig en weinig effectief. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Jef Van Damme.

Het lijkt wel een spelletje zeeslag

Het contract moet afgesloten worden bij het Agentschap Net Brussel of bij een privébedrijf. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de controle. Maar die controle verloopt niet efficiënt.

Jef: ‘Leefmilieu Brussel werkt blind en weet niet welke bedrijven een contract hebben. Er zijn ook maar drie inspecteurs. Die schrijven lukraak bedrijven aan. Pas na een heen-en-weer spel kunnen ze overgaan tot een controle ter plaatse. Het lijkt wel een spelletje zeeslag.’

De resultaten zijn ernaar. Maar 61% van de gecontroleerde bedrijven heeft een contract. Zelfs die lijken niet helemaal in orde. De afgelopen drie jaar zijn er in totaal 2.023 bedrijven aangeschreven. Er volgden 1.919 waarschuwingen en ingebrekestellingen. Toch werden er in totaal maar twee boetes uitgeschreven.

Jef: ‘Brussel telt bijna 95.000 ondernemingen. Toch controleert men er maar een 700 per jaar waarvan een groot deel dus geen contract blijkt te hebben. Het Gewest loopt hier enorm veel inkomsten mis.’

Dat kan beter

Collega parlementslid Elke Roex (sp.a) werkt aan een wetsvoorstel om de controle te verbeteren met een label dat bedrijven en zelfstandigen moeten afficheren op een zichtbare plaats. Zo weet de overheid wie er een afvalophaalcontract heeft.

Reportage TV-Brussel (NL)

foto: reporters