Verbreden Brusselse Ring is geen oplossing!

vrijdag 01 oktober 2010
Terug naar overzicht

Verbreden Brusselse Ring is geen oplossing!

Jef Van Damme: “Elke optie die meer verkeer aanzuigt is geen oplossing. De mobiliteitsstudie bevestigt wat milieuorganisaties al van in het begin zeggen, namelijk dat meer wegen bouwen geen oplossing is om de verzadiging tegen te gaan. Het verbreden van de Ring betekent gewoon meer verkeer, meer files, meer luchtvervuiling. De “beste optie” is in dit geval dus vooral een slechte oplossing.”

Volgens Jef Van Damme is het uitgangspunt van de studie verkeerd. Die vertrekt namelijk van het gegeven dat er een verhoging komt van het autoverkeer.

Jef Van Damme: “Het uitgangspunt in dit debat moet zijn dat we Brussel leefbaar en bereikbaar willen houden. Dat doe je niet door extra autoverkeer in goede banen te leiden, maar door te investeren in duurzame vervoersmodi, modal shift, betere fietsverbindingen, openbaar vervoer. Dit debat gaat over veel méér dan enkel de dichtgeslibde Ring. Het gaat over ruimtelijke ordening, over de organisatie van een stad en haar omgeving. Daar hoor ik niets van in dit dossier. Men denkt enkel in functie van de autogebruiker, zonder de Brusselaars te consulteren. Dat kan natuurlijk niet.”

Jef Van Damme eist dat de Brusselse Regering, maar ook belangengroepen uit het middenveld en het Brussels Parlement, als vertegenwoordigers van de Brusselse bevolking zich kunnen uitspreken over deze mobiliteitsstudie. “De Brusselaars zijn immers even betrokken in dit debat dan de gemeenten waar de ring doorloopt.”