?Verbreding van de Brusselse ring is niet de beste oplossing voor de fileproblemen?

maandag 07 mei 2012
Terug naar overzicht

?Verbreding van de Brusselse ring is niet de beste oplossing voor de fileproblemen?

De ring rond Brussel zit dicht. Dagelijks. En niet alleen meer op de spitsuren. “Dat er over verschillende pistes wordt nagedacht om dit op te lossen, is dus niet verwonderlijk”, zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme. “Alleen stellen de meeste pistes een uitbreiding van de ring voor, en dat is niet de oplossing.”

Een studie berekende hoe we met verschillende scenario’s aan een minder verzadigde ring kunnen komen. Er werden 5 scenario’s bekeken, waarvan 4 scenario’s met uitbreiding: tunnels, viaducten, extra rijstroken… en één met een combinatie van fiscale maatregelen (congestietaks) en de versterking van het openbaar vervoer.

Geen van de 4 eerste scenario’s die allemaal grote infrastructuurwerken vereisten, bleken voldoende op zichzelf. Vandaar dat een combinatie van maatregelen als congestietaks en een beter openbaar vervoer al meteen ingecalculeerd werd bij de andere scenario’s.

“Omdat het scenario van beter openbaar vervoer aangevuld met taksen, al meeberekend werd in de eerste 4 scenario’s, komt dat laatste scenario apart natuurlijk erg slecht uit de studie”, stelt Jef Van Damme. “Het scenario dat er het best uitkomt, is het eerste voorstel waar er parallelle wegen worden aangelegd om het transitverkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Dat zou betekenen dat er 3 rijstroken voor het doorgaand verkeer en 2 voor het lokaal verkeer zouden zijn.”

Dat scenario betekent volgens de studie 60.000 extra kilometers tijdens de ochtendspits ten opzichte van scenario 5 (openbaar vervoer en congestietaks). Voor de avondspits zou dit zelfs 80.000 worden. “Er zal dus méér verkeer gegenereerd worden in plaats van minder. Dit lijkt mij in de huidige context een slecht signaal”, stelt Jef Van Damme. “We moeten naar minder verplaatsingen met de auto, naar meer openbaar vervoer, meer de fiets en meer autodelen.”

Bovendien zorgt voorstel 1 er voor dat er 12 ton meer fijne stofdeeltjes en 109.000 ton meer CO² in de lucht komen dan bij scenario 5. “Maar milieueffecten worden in het rapport maar zeer sporadisch vermeld. Blijkbaar ligt de klemtoon op een vlotte verkeersstroom… “, constateert Jef Van Damme. ‘En die vlotte verkeersstroom is niet eens gegarandeerd, gezien het rapport zegt dat het de vlotheid wel ietsje zal verbeteren, maar niet enorm. Het is dus niet ondenkbaar dat zelfs met de aanpassingen volgens scenario 1, de ring binnen enige tijd terug dichtgeslibd is.”

Jef Van Damme steunt Modal Shift, het platform dat net als hij kritisch is over de uitbreiding van de ring, volop in haar standpunten. Lees de nota van Modalshift hier.

"Er komt wel een nieuwe versie van dit rapport, dat er nog voor de zomer zou moeten zijn...", stelt Jef Van Damme. "Laten we hopen dat dat deze tekortkomingen rechtzet."