Verbrussel de Brusselse politie

dinsdag 15 november 2016
Terug naar overzicht

Verbrussel de Brusselse politie

Ik diende een resolutie in om gemeenschapswachten te laten doorgroeien tot agent van politie.  Gemeenschapswachten nemen nu al een aantal publieke veiligheidstaken op zich. Ze hebben terreinkennis en zijn lokaal ingebed. Ze hebben dus veel troeven om een goede politieagent te worden.  

Uit cijfers en analyses blijkt dat de lokale inbedding van de Brusselse politie beperkt is. En dat is een nadeel. Want politiediensten die lokaal ingebed zijn en het vertrouwen van de bevolking genieten, zijn beter op de hoogte. De beste garantie tegen radicalisering en terrorisme.

Situatie vandaag

Amper 1 op 4 van de agenten die in Brussel werkt, woont er ook. Over de diversiteit bij de Brusselse politie zijn geen cijfers bekend. Aan de Brusselse Nederlandstalige politieschool melden zich volgens Paul Jacobs, ex-hoofdcommissaris van het Comité P, vrijwel nooit kandidaten van vreemde origine aan.

Gemeenschapswachten hebben net veel ervaring op het terrein, wonen in de buurt waar ze werken en kennen die dan ook door en door. Ze stromen echter slechts uitzonderlijk door naar het beroep van agent van politie (vroeger hulpagent genoemd, de laagste graad binnen het politiekorps).

Hoe kan het anders

Er bestaat al jaren een voorstel om gemeenschapswachten te stimuleren door te stromen naar het politiekorps als agent van politie (het vroegere hulpagent). Gemeenschapswachten met drie jaar ervaring en met een positief advies van de korpschef en de burgemeester kunnen bepaalde vrijstellingen krijgen voor de proeven van de politieschool. Verder zouden de politiescholen meer moeten recruteren bij deze gemeenschapswachten.

Dat voorstel leg ik dus opnieuw op tafel. De Brusselse politie kan mensen met goede terreinkennis en ervaring in de Brusselse wijken goed gebruiken. Dus moeten we de ervaring en terreinkennis van gemeenschapswachten meer valoriseren.

foto: reporters