Verplichte mobiliteitscontracten voor alle grote evenementen

vrijdag 01 juni 2012
Terug naar overzicht

Verplichte mobiliteitscontracten voor alle grote evenementen

Minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V), steunt de vraag van de MIVB om organisatoren van grote evenementen te verplichten een mobiliteitscontract te sluiten. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) wijst erop dat deze maatregel reeds gestemd is door het parlement in 2009, maar dat de Minister nagelaten heeft de ordonnantie uit te voeren.
 
In 2009 heeft het parlement op voorstel van toenmalig Minister van Mobiliteit Pascal Smet een ordonnantie gestemd die vervoerplannen invoert voor alle activiteiten met meer dan 1.000 deelnemers,” zegt Jef Van Damme. “In het kader van zo een vervoerplan kan het Gewest  organisatoren verplichten om een mobiliteitscontract af te sluiten met de MIVB. Probleem is dat deze regering de ordonnantie nog steeds niet heeft uitgevoerd, met alle gevolgen van dien voor evenementen zoals de 20 kilometer van Brussel, Couleur Café of Winterpret. Mobiliteitsproblemen bij grote evenementen zijn nochtans schering en inslag in de hoofdstad van België. De vorige regering wilde daar iets aan doen, maar tot op vandaag wachten we op de uitvoering van de maatregelen.

De vervoerplannen voor grote evenementen zijn erop gericht om de mobiliteit, het leefmilieu en de luchtkwaliteit rondom de site te verbeteren en de impact van de activiteit hierop te verminderen. Daarnaast is het de bedoeling de verplaatsingsgewoontes van de deelnemers te veranderen en het openbaar vervoer te promoten zodat het aantal auto’s in de omgeving vermindert.

De ordonnantie voorziet ook financiële steun van het Gewest aan de organisatoren van grote evenementen om een vervoerplan in te voeren. Het is onbegrijpelijk dat Minister Grouwels nu plots mobiliteitscontracten wil verplichten met de MIVB, terwijl ze al drie jaar doet alsof haar neus bloedt en de ordonnantie niet uitvoert.” besluit Van Damme.