VGC bezoekt gevangenis Sint-Gillis

maandag 30 september 2013
Terug naar overzicht

VGC bezoekt gevangenis Sint-Gillis

Nu donderdag (3/10/2013) bezoeken de VGC raadsleden de gevangenis van Sint-Gillis. Uit het antwoord op parlementaire vragen die fractievoorzitter Jef Van Damme (sp.a) stelde aan collegeleden Vanhengel, De Lille en Grouwels, blijkt dat de VGC slechts beperkt middelen investeert in het Brussels gevangeniswezen.

Uit het antwoord op de parlementaire vraag van Jef Van Damme (sp.a) wordt duidelijk dat enkel Vanhengel en De Lille middelen toekennen aan projecten in het gevangeniswezen. Sedert het najaar van 2011 ondersteunt de VGC sportdienst een deel van sportaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis. Op dit moment bestaat dit uit een fitnessaanbod van 2 uren per week. Daarnaast ondersteunde De Lille ook nog de gevangenisbibliotheek, maar dit zou op termijn naar alle waarschijnlijkheid overgeheveld worden naar de Vlaamse Gemeenschap via het Participatiedecreet. Collegelid Vanhengel financiert een halftijdse onderwijscoördinator, die er voor zorgt dat gedetineerden de kans krijgen om gedurende hun detentie kortdurende opleidingen te volgen in de drie Brusselse gevangenissen. Collegelid voor Welzijn Grouwels maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. Het bezoek aan de gevangenis dient om te evalueren of deze projecten vanuit de VGC wel voldoende zijn.

Jef Van Damme: “De middelen die de VGC toekent aan projecten in de gevangenis beperken zich tot de domeinen onderwijs, sport en cultuur. Brussel telt drie gevangenissen. Onder de gedetineerden zijn er veel Brusselaars. Hun verblijf in de gevangenis heeft zware impact op hun familie. Een reden te meer om gedetineerden niet in de kou te laten staan. Groot was mijn verbazing dan ook dat Collegelid Grouwels vanuit de bevoegdheid welzijn geen middelen vrijmaakt. Het leek mij dan ook heel interessant om een bezoek te organiseren waar alle raadsleden de situatie van de verschillende projecten in de gevangenis kunnen gaan bekijken.”

Het bezoek aan de gevangenis van Sint-Gillis zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober 2013 van 9.00 uur tot 13.30 uur.