VGC laat eigen personeel in onzekerheid

maandag 10 juni 2013
Terug naar overzicht

VGC laat eigen personeel in onzekerheid

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vindt het onbegrijpelijk dat Collegelid Bruno De Lille (groen) op drie jaar tijd nog steeds geen vooruitgang heeft geboekt om tot een akkoord met de vakbonden te komen

Jef Van Damme (sp.a) interpelleerde Collegelid Bruno De Lille over het personeelsplan voor het VGC-personeel. Van Damme: “Ongeveer 750 personeelsleden wachten al drie jaar op het nieuwe personeelsplan. Dat plan bevat concrete acties zoals het opstellen van een arbeidsreglement en het wegwerken van de verschillen tussen contractuele en statutaire personeelsleden. De malaise onder de personeelsleden van de VGC is groot. Vele personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd, wachten alweer vol spanning op de zoveelste verlenging van hun tijdelijke contract. Daarenboven dreigen besparingen te leiden tot 40 ontslagen.”

In 2010 werden er in de beleidsverklaring al beloftes gedaan rond het opstellen van een nieuw personeelsplan. Het plan moet concrete acties bevatten, zoals het organiseren van aanwerving- en bevorderingsexamens, het opstellen van een arbeidsreglement en het wegwerken van de verschillen tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Het overleg met de vakbonden sleept al 3 jaar aan, zonder concrete resultaten. Jef Van Damme: “Het college wil zelf niet onderhandelen met de vakbonden, maar laten dit over aan de leidend ambtenaar. Een overlegconstructie die enkel voor nog meer vertraging zorgt. Ondertussen leidt deze situatie tot onrust bij het personeel en absurde situaties. Zo hebben een heleboel directeurs van Gemeenschapscentra al vorig jaar deelgenomen aan een examen, maar hebben zij nog steeds een tijdelijk contract. Sommige ‘tijdelijke’ personeelsleden kregen al voor een zesde maal een verlenging van hun contract! Ondertussen dreigen er ook nog eens 40 jobs op de helling staan. Op de vraag of dit gerucht klopt, kon het College geen antwoord geven.”

Na drie jaar van totale stilstand en heel veel beloftes in elke beleidsverklaring wacht het personeel op concrete daden vanuit het college. Jef Van Damme: “Van de concrete acties die het College beloofde sinds 2010, is nog niet veel in huis gekomen. Ik hoop dan ook dat het College zich deze keer wel houdt aan haar belofte, en op 1 januari 2014, met een gedragen personeelsplan op de proppen komt. Een goede en sterke administratie is essentieel voor een goed beleid en dat staat of valt met een goed personeelsbeleid.”