Vlaanderen scoort beter dan Brussel op groene fiscaliteit

dinsdag 11 december 2012
Terug naar overzicht

Vlaanderen scoort beter dan Brussel op groene fiscaliteit

Nieuwe dieselwagens zijn veel minder milieuvriendelijk dan officiële tests doen uitschijnen. Ze stoten drie keer meer stikstofoxiden uit dan de euronormen toelaten. De studie van het centrum Duurzame Mobiliteit toont opnieuw aan dat dieselwagens niet thuishoren in de stad ongeacht de Euro-norm. Brussel is een hot spot voor fijn stof door de dieseluitstoot, maar blijft een pro-dieselbeleid voeren. Brusselse parlementsleden Jef Van Damme en Sophie Brouhon (sp.a) doen een voorstel: “Doe zoals Vlaanderen en neem de reële NOx-uitstoot op in de verkeersbelasting en ontmoedig de aankoop van dieselwagens.”

De gezondheidsrisico’s van de jaarlijkse overschrijdingen van de fijnstofnorm zijn bekend. Naar schatting sterven 6.700 Belgen vroegtijdig aan de gevolgen van fijn stof waarvan dieselwagens de grootste bron zijn. “We moeten af van de dieseluitstoot in onze stad door het autoverkeer terug te dringen, alternatieven aan te reiken en de voorkeur te geven aan benzine ten opzichte van diesel,” legt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) uit. De studie van het centrum Duurzame Mobiliteit toont opnieuw aan wat experten al lang vermoeden: de Euronorm voor dieselwagens is geen goede parameter voor de reële uitstoot fijn stof en dieselwagens zijn meer vervuilend dan aangenomen.


Volgens parlementslid Sophie Brouhon (sp.a) houdt de Brusselse regering een pro-dieselbeleid in stand: “Elk half jaar beloven Huytebroeck en Van Hengel de anti-stedelijke belasting te hervormen. Zonder resultaat. Dit toont aan dat de Brusselse regering geen werk maakt van een rechtvaardige groene belasting op maat van de stad.” sp.a stelt voor om het voorbeeld van Vlaanderen te volgen. Daar wordt de reële uitstoot stikstof in rekening gebracht bij de berekening van de verkeersbelasting waardoor diesel wordt afgestraft tegenover benzine.

Zo betaal je in Brussel voor een Opel Corsa 62 euro belasting in verkeersstelling ongeacht de brandstof. In Vlaanderen betaal je ongeveer hetzelfde voor een benzine-model, terwijl je tot  vier keer meer moet betalen voor een diesel. “Een duidelijk signaal aan de koper om te kiezen voor benzine,” zegt Sophie Brouhon. Om European Green Capital te worden, moet Brussel ook werk maken van een groene fiscaliteit. Vorig jaar nog wees de jury erop dat Brussel geen doelen vooropstelt voor een betere luchtkwaliteit en niet uitlegt waarom het dat niet doet."

Parlementsleden Sophie Brouhon en Jef Van Damme (sp.a) stellen aan de Brusselse regering voor om de reële NOx-uitstoot op te nemen in de verkeersbelasting