Vrijhandelsverdrag met Canada in de maak

dinsdag 28 juni 2016
Terug naar overzicht

Vrijhandelsverdrag met Canada in de maak

CETA is het kleine broertje van TTIP. Het letterwoord CETA staat voor economisch en commercieel akkoord tussen de Europese Unie en Canada. Net zoals bij TTIP, het vrijhandelsverdrag met de US, zijn er met CETA heel wat structurele problemen. In de huidige vorm kan het verdrag niet goedgekeurd worden. Dus diende ik een resolutie in in het Brussels parlement.

Handel drijven is goed voor innovatie en vooruitgang in de wereld, ten minste als ze volgens de juiste regels gebeurt. Helemaal vrij mag de ‘vrije markt’ niet zijn. « Hij moet worden beschermd tegen krijgsheren, maffiosi, monopolisten en op hol geslagen speculanten. Want als dat niet gebeurt, zijn alleen zij werkelijk vrij. » Het citaat komt van schrijver Rutger Bregman uit zijn boek De geschiedenis van de vooruitgang. Ik ben het er helemaal mee eens. En vandaag is het zeer relevant.

Het vrijhandelsverdrag dat nu voorligt, is niet oké

Het vrijhandelsverdrag CETA is in de maak, maar er zijn heel wat problemen mee : een gebrek aan transparantie (toegang tot documenten) en democratische besluitvorming (discussie over de vraag of nationale parlementen al dan niet inspraak hebben).

Er is ook het gevaar dat de sociale, milieu- en consumentenbescherming  zullen verminderen, terwijl we daar net wetten voor hebben die moeten worden nageleefd.

In het huidige ontwerp staat ook een speciale arbitrageclausule, op maat van multinationals. Maar waarom zou Europa plat gaan voor multinationals ? Europa heeft net een ander soort handel nodig, met goede producten aan een correcte prijs.

Indien nodig, staan we op de rem

Gelukkig is het verdrag nog niet rond. De procedure is ook nog niet duidelijk. Mag het Europees parlement alleen dit goedkeuren, of moeten de lidstaten eveneens hun zegen geven? Ik hoop alleszins het laatste. Want lidstaten hebben ook eigen consumentenrechten voor hun burgers.

Stel dat het verdrag door België moet goedgekeurd worden, dan wordt het ook voorgelegd aan de deelparlementen. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement kan op de rem gaan staan als het nodig is.

Ik diende een resolutie in met mijn collega’s in het Brussels parlement. Daarin verduidelijken we wat voor ons de minimumstandaard is voor het vrijhandelsverdrag. Als het verdrag daar niet aan voldoet, zullen wij het niet ratificeren. Dan kan het dus ook niet in voege treden.

Met deze resolutie is het Brusselse standpunt duidelijk. De Brusselse Hoofdstedelijk Regering heeft hiermee een officieel standpunt dat ze aan de federale Regering kan meedelen.