Vroedvrouw: mooi beroep, maar slecht betaald

maandag 15 juli 2013
Terug naar overzicht

Vroedvrouw: mooi beroep, maar slecht betaald

In Brussel is een babyboom bezig. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 kinderen geboren. Het stijgend aantal geboorten is zichtbaar in de Brusselse kraamafdelingen. Die zijn druk bezet. Om bedden vrij te maken, worden jonge moeders sneller ontslagen uit het ziekenhuis. Op zich is daar niks op tegen, mits die moeders thuis voldoende nazorg krijgen. Er zijn ook moeders die niet in het ziekenhuis bevallen. Zeker die moeders hebben thuis nazorg nodig. Juist daar knelt het schoentje. Want zelfstandige vroedvrouwen die huisbezoeken doen, zijn schaars. Dat heeft met de grootstedelijke omgeving te maken en met de verloning.

In Brussel zijn er weinig zelfstandige vroedvrouwen actief, en vooral weinig Nederlandstalige. Toch is er in Brussel een grote vraag naar hun diensten. De werkdruk voor Nederlandstalige zelfstandige vroedvrouwen ligt bijgevolg erg hoog. Daar komt nog bij dat het een beroep is met onregelmatige werkuren en met nachtdiensten. De vergoeding die zelfstandige vroedvrouwen voor hun huisbezoeken krijgen is laag. De tarieven voor huisbezoeken zijn begrensd door het RIZIV. Een zelfstandige vroedvrouw houdt 8 à 10 euro netto per uur over.

Jef Van Damme vroeg aan collegelid Grouwels welke ondersteuningsmaatregelen ze neemt ten aanzien van Nederlandstalige vroedvrouwen zodat ze zich optimaal kunnen bezig houden met hun kerntaken. Collegelid Grouwels erkent het tekort aan zelfstandige Nederlandstalige vroedvrouwen in Brussel. Voor haar ligt de oorzaak bij de verloning, de grote verantwoordelijkheid en de wachtdiensten. Creatieve oplossingen, bv. door ondersteuning voor het administratieve werk, heeft ze niet. Samengevat: Grouwels beschouwt het tekort aan vroedvrouwen niet als haar probleem. De verloning is een RIZIV-kwestie en andere maatregelen wil ze niet nemen.

Jef Van Damme: “Het antwoord van Grouwels was bijzonder teleurstellend. Ik heb het bij mijn zonen ervaren: vroedvrouwen die aan huis komen, verrichten fantastisch werk. Ze moeten in de watten gelegd worden, want ze leveren een dienstverlening die noodzakelijk is. Niet alleen als jonge vader, maar ook als socialist vind ik dat vroedvrouwen ondersteuning moeten krijgen. Vergeet niet dat Brusselse ziekenhuizen duur zijn. Een bevalling kost ongeveer 2.000 euro. Met zorg aan huis kunnen bevallen moeders met een gerust hart sneller uit het ziekenhuis vertrekken. Hoe sneller thuis, hoe lager de ziekenhuisrekening. Vroedvrouwen ondersteunen is ook een sociale maatregel.”